Konference

Materialedagen 2013 - UPCYCLING 'N' RECYCLING

Torsdag d. 13. juni 2013

Kl. 12:30 - 16:50

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

I år fokuserer Materialedagen på hvordan du, som produktudvikler, ved at genbruge materialer, kan nedbringe ressourceforbruget og måske også dine omkostninger. De syv foredragsholdere deler deres erfaringer med at genbruge materialer, tilbagetage materialer, samt skabe nye produkter gennem material upcycling.

Vi har et tætpakket program med præsentationer af konkrete materialer, cases og metoder. Desuden ser vi på, hvilke udfordringer der er ved at integrere genbrugte materialer i nye produkter.

“Upcycling er den proces, hvor restmaterialer eller ubrugelige produkter omdannes til nye materialer eller produkter med en højere brugsværdi...”  - Anders Lendager, Lendager Arkitekter

PROGRAM:
12:30 - 13:00   REGISTRERING OG SANDWICHES

13:00 - 13:15   VELKOMST
V/Karen Marie Hasling, bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Materialeteknologi

13:15 - 13:45   THE NEW OLD WAY (præsentation på engelsk)
V/Marco Capellini, direktør for materialebiblioteket og konsulentfirmaet MATREC
Marco Capellini fortæller om de værktøjer og metoder som Matrec benytter, når de hjælper produktudviklere med foretage mere bæredygtige materialevalg. Desuden viser han inspirerende eksempler på genanvendte materialer fra Matrec’s materialebibliotek.

13:45 - 14:05   NUVÆRENDE OG FREMTIDIGE MULIGHEDER FOR GENBRUG AF PLAST
V/Lasse Tellerup Hansen, rådgivende ingeniør, WPM - WastePartner Management ApS
WPM rådgiver indenfor ideal sortering, håndtering og bortskaffelse af alle typer affald. De fortæller om de udfordringer virksomheder og institutioner aktuelt står overfor, for at minimere mængden af plastaffald og genanvende resten så bæredygtigt som muligt.

14:05 - 14:25   KAGE & KAFFE

14:25 - 14:55   A MORE SUSTAINABLE IKEA
V/Jonas Engberg, Sustainability Manager, IKEA
IKEA arbejder på allerede i 2016 at anvende fornyelige, genbrugelige eller genbrugte materialer i alle møbler. Jonas Engberg fortæller om de metoder og værktøjer IKEA benytter til at kvantificere bæredygtighed.

14:55 - 15:15   NEWSPAPERWOOD (præsentation på engelsk)
V/Arjan van Raadshooven, arkitekt og partner i Vij5
Newspaperwood er et materialekoncept udviklet af Mieke Meijer i samarbejde med Vij5. Konceptet tager udgangspunkt i de mængder af avispapir, der hver dag havner som affald eller til genbrug. I stedet for at fremstille nyt papir, bliver aviserne omdannet til dets oprindelige form: træ.

14:15 - 15:30   KAFFE & KAGE

15:30 - 16:00   MATERIALERNE TILBAGE PÅ RETTE VEJ
V/Jonas Nedenskov, Amager Ressourcecenter
Jonas Nedenskov diskuterer de aktiviteter og affaldsstrømme Amager Ressourcecenter skal håndtere for imødekomme visionen om en bæredygtig udvikling. For at nå dertil er der barrierer såsom krav om service, miljøfarlige stoffer og sammensatte produkter og hvordan man beslutter, hvordan ressourcerne i affaldet udnyttes bedst.

16:00 - 16:20   BRUG AF GIFTIGE ASKER I NYE BYGGEMATERIALER
V/Lisbeth M. Ottosen, lektor Institut for Byggeri og Anlæg, DTU
ZeroWaste Byg undersøger, hvordan man kan mindske affald i byggeriet og skabe et lukket kredsløb af ressourcer. Lisbeth Ottosen vil redegøre for, hvordan man kan opgradere byggeaffald og potentialerne i at producere højkvalitets sekundære ressourcer fra
sundhedsskadeligt affald.

16:20 - 16:40   UPCYCLE HOUSE – KAN MAN BYGGE ET HUS AF SKRALD?
V/Anders Lendager, Lendager Arkitekter
Anders Lendager fortæller om projektet “Upcycle House”, der er et enfamiliehus bygget udelukkende af genbrugsmaterialer, som skal stå færdigt i 2013. udover en præsentation af projektet, og de materialevalg der er foretaget, giver Anders Lendager sit syn
på fremtidens ressourcer og mulighederne for øget genanvendelse.

16.40 - 16.50   AFLSLUTNING

Se invitationen og læs mere om oplægsholderne her


PRAKTISKE OPLYSNINGER:

TRANSPORT:
Bus og tog
Design Society ligger 200 meter fra Rådhuspladsen og 600 meter fra Københavns Hovedbanegård, så der er let adgang med offentlig transport.

Bil
Det kan være svært at finde parkering i det centrale København, men hvis det kniber er der et parkeringshus i DGI-byen med indkørsel fra Ingerslevsgade, 1704 københavn V. Derfra er der 700 meter til Design Society.

PRIS
Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede. Tilmelding er nødvendig på arr.nr. 994389

Der er et gebyr for ingeniøruddannede, der ikke er medlem af Ingeniørforeningen.

Vi vil så gerne have I kommer, så der er et  no-show-fee på 300,- kr., hvis du udebliver uden afbud.

FOR YDERLIGERE INFORMATION
Erik Haastrup Müller, em@futation.com, tel. 21691339

Dansk selskab for Materialeteknologi (DSM)
DSM er et fagteknisk netværk under Ingeniørforeningen (IDA), der fungerer som et tværfagligt forum for udveksling af viden inden for materialeteknologi og materialeforskning. Hvert år arrangerer DSM en række seminarer og møder for foreningens medlemmer og andre interesserede.

MATERIALEDAGEN 2013
Det er i år 6. gang Materialedagen afholdes. tidligere år har Materialedagen handlet om bl.a. nye materialer og materialer anvendt indenfor sportsteknologi.

Yderligere information om DSM:
www.ida.dk eller DSMs formand Kurt Kielsgaard Hansen, kkh@byg.dtu.dk

 

Praktisk Info

Hvor

Dansk Design Center

H.C. Andersens Boulevard 27


Hvornår

Torsdag d. 13. juni 2013

Kl. 12:30 - 16:50


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

19. juni 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

140


Ledige pladser

84


Arrangementsnr.

994389


Arrangør

IDA Materialeteknologi