Arrangement

Mikrobiel luftforurening

København Ø

Torsdag d. 24. maj 2012

Kl. 13:00 - 17:00

Gratis

 

Beskrivelse

Der er mange kilder til luftbårne mikroorganismer og de påvirker luftkvalitet, menneskers helbred og sågar det globale klima. Mikrobiel luftforurening er et område der ikke har særlig stor fokus som forskningsområde, til trods for at stort set alle mennesker hvert år bliver smittet med forkølelse, maveonder eller influenza via luftbåren smitte. Desuden bliver mange udsat for luftbåren smittefare via deres arbejde og fugtskadede huse indebærer en sundhedsrisiko. Alt i alt betyder det mange tusinde arbejdstimer hvert år går tabt. Vi har inviteret en række fremtrædende forskere og miljøprofessionelle til at belyse problemstillingerne og den nuværende viden på området.

 

 

13.00 Introduktion v/Per Axel Clausen, NFA

13.05 Regulering af mikrobiel luftforurening v/Susanne Høyer, Arbejdstilsynet

13.25 Recent results on indoor microbial pollution v/National Institute for Health and Welfare, Finland

13.55 Organic dust toxicity (ODTS) blandt arbejdere på et græsrensningsanlæg v/Anne Mette Madsen, NFA

14.15 Årstidsvariationen af luftbårne mikroorganismer i nogle danske boliger v/Mika Frankel, NFA

14.35 Kaffepause

15.05 Eksponering for norovirus på kloakrensningsanlæg v/Anne Mette Madsen, NFA

15.15 Luftfugtighedens betydning for spredning af influenza virus v/Peder Wolkoff, NFA

15.35 Måling af luftbårne mikroorganismer v/Lisbet Larsen, Teknologisk Institut

15.55 Svampesporer og –partikler i indeklimaet v/Birgitte Andersen, DTU

16.15 A new instrument for instantaneous measurement of airborne microorganisms v/Patrik Bengtsson, TSI

16.35 Diskussion v/Per Axel Clausen, NFA

17.00 Afslutning

 

Der er ingen mødeafgift. Alle er velkomne.

Tilmelding senest torsdag den 17. maj 2012 på tlf. 38 18 48 18, moede@ida.dk eller ida.dk. Arr. nr. 125777

 

Arrangører: Interessegruppen for Gasanalyse og Kemiingeniørgruppen i IDA 

 

Praktisk Info

Hvor

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Lersø Parkallé 105

2100 København Ø


Hvornår

Torsdag d. 24. maj 2012

Kl. 13:00 - 17:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Ledsager til medlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

17. maj 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

75


Ledige pladser

28


Arrangementsnr.

125777


Arrangør

IDA Kemi