Arrangement

Miljøfremmede stoffer i vandmiljøet - status og eksempler på indsatser

Aarhus C

Torsdag d. 04. december 2014

Kl. 13:00 - 17:00

Fra 75 kr.

 

Beskrivelse

Miljøfremmede stoffer, som spredes i miljøet, kan både have betydelige sundhedsmæssige konsekvenser samt udgøre en trussel for dyr og planter. I det nationale overvågningsprogram, NOVANA, undersøges forekomst af miljøfremmede stoffer i overfladevand og grundvand. Derudover har der været særlig fokus på udledninger fra spildevand, og der er opstillet nye nøgletal for renseanlæg og spredt bebyggelse. Resultater der vil blive præsenteret på mødet.

På mødet vil der endvidere blive præsenteret cases og resultater fra konkrete indsatsområder. Undersøgelser af stoffer fra bygningsmassen, der optages i regnvand, præsenteres som en case. En anden case vedrører omsætning af medicinrester fra hospitalsspildevand. Et igangværende projekt – MERMISS -  skal bl.a. bidrage til at afklare hvorvidt de miljøfremmede stoffer skal renses lokalt på forrenseanlæg eller centralt på de kommunale renseanlæg.

Program

13.00-13.10 Introduktion v/Ole Sinkjær, IDA Miljø - Et overblik over kilder og effekter
13.10-13.35 Miljøfremmede stoffer i et livscyklusperspektiv v/Seniorforsker Pia Lassen, Aarhus Universitet
13.35-14.00 Status for overfladevand med baggrund i NOVANA programmet v/Chefkonsulent Susanne Boutrup, DCE, Aarhus Universitet
14.00-14.25 Nøgletal for spildevand fra renseanlæg og spredt bebyggelse v/Biolog Anna Gade Holm, Naturstyrelsen
14.25-14.50  Pesticider i grundvand v/Seniorrådgiver Lærke Thorling, GEUS 
14.50-15.10 PAUSE
15.10-15.35 Biocider fra bygningsmassen i regnvandet! v/Prof. Jes Vollertsen, Aalborg Universitet
15.35-16.00 Indlægsholder annonceres senere. 
Case: Miljøfremmede stoffer i hospitalsspildevand - Mermiss projektet
16.00-16.15 Overvejelser i forbindelse med Det Ny Universitetshospital DNU Skejby v/Miljøkoordinator Thomas Møller, DNU Skejby
16.15-16.50 Karakteristika og behandlingsmuligheder – resultater fra Mermiss projektet v/Seniorforsker Kai Bester, Aarhus Universitet og Seniorprocesingeniør Kim Sundmark, Krüger
16.50-17.00 Afrunding v/Kurt Nielsen, IDA Miljø

 

Praktisk Info

Hvor

SAS Radisson BLU - Aarhus

Margrethepladsen 1

8000 Aarhus C


Hvornår

Torsdag d. 04. december 2014

Kl. 13:00 - 17:00


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

75 kr.

Ledig

75 kr.

Seniormedlem

75 kr.

Studiemedlem

75 kr.

Firmamedlem

225 kr.

Medlem af arrangør

225 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

350 kr.

Medlem

350 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.350 kr.

Tilmeldingsfrist

01. december 2014 - kl. 23:59


Antal pladser

40


Ledige pladser

4


Arrangementsnr.

311983


Arrangør

IDA Miljø