Arrangement

Miljøproblemer ved håndtering af byggematerialer i forbindelse med bl.a. nedrivning

Har du interesse for cirkulær økonomi og miljøperspektiver ved byggeri og anlæg, så hør bygherrer, myndigheder og rådgivere fortælle om udfordringer og løsninger. Deltag i workshop om de første skridt mod cirkulær økonomi for det eksisterende byggeri.

IDA Mødecenter, København V

Torsdag d. 15. august 2019

Kl. 09:00 - 16:00

Fra 75 kr.

 

Beskrivelse

Det er omkostningstungt at foretage miljøsaneringer for at adskille de forskellige stoffer og fraktioner. Grænseværdierne bevirker, at det nogle gange er relativt små mængder af miljøfarlige stoffer, vi får håndteret og fjernet. Fungerer regler og krav hensigtsmæssigt? Eller bør vi have mere proportionalitet mellem miljø og omkostninger, når vi håndterer byggematerialer og –affald?

Program:

09.15-09.20 velkomst v/IDA Miljø

09.20-09.45 Anke Oberender, centerleder VCØB – ”Hvad siger reglerne for bygge- og anlægsaffald”

09.45-10.15 NN en repræsentant fra bygherresiden.

10.15-10.45 Solvejg Qvist, Niras. En rådgivers erfaringer med nedrivning og miljøsaneringer.

10.45-11.00 Kaffepause

11.00-11.30 NN en repræsentant fra nedrivningsbranchen,

11.30-12.00 Freddy Steen Petersen, Kogsgaard Jord og Miljørådgivning – ”Proportioner og kanoner – Er grænseværdierne for uforurenet bygge- og anlægsaffald unødvendigt lave og har vi ikke glemt fornuften undervejs?”

12.00-12.30 Frokost

12.30-12.50 Thilde Fruergaard Astrup, Teknologisk Institut – ”Selektiv nedrivning er kommet for at blive”

12.50-13.20 Jørgen Bonde Vendelbo, DGE Miljø og Ingeniørfirma – ”Miljøscreening og kortlægning af bygninger”

13.20-13.30 Afrunding og afslutning.

13.45-16.00 Workshop
Temaet for workshoppen er første skridt på vejen mod cirkulær økonomi i relation til det eksisterende byggeri. Formålet med workshoppen er at komme frem med ideer til nye eller forbedrede metoder til at øge genanvendelse af byggematerialer fra eksisterende byggerier.

IDAs politiske udvalg for ”Cirkulær økonomi, energi- og klimapolitik” afholder en åben workshop i forlængelse af arrangementet (fra 13.45-16.00) som alle opfordres til at deltage i.

Målet med workshoppen er at komme med input til et roadmap mod mere cirkulær økonomi i byggeriet.

Vi ser frem til din deltagelse i dagens arrangementer.

Når du tilmelder dig kan du angive om du deltager i både de faglige indlæg og i workshoppen. Hvis du er tilmeldt arrangementet er det gratis at deltage i workshoppen. Du skal blot vælge workshoppen som et tilvalg. 

Praktisk Info

Hvor

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V


Hvornår

Torsdag d. 15. august 2019

Kl. 09:00 - 16:00


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

75 kr.

Studiemedlem

75 kr.

Ledig

125 kr.

Seniormedlem

250 kr.

Firmamedlem

350 kr.

Medlem af arrangør

350 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

700 kr.

Medlem

700 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 14. august 2019

Kl. 23:59


Antal pladser

60


Ledige pladser

13

Tilvalg

Tilmelding til workshoppen

0 kr.

Arrangementsnr.

332578


Arrangør

IDA Miljø


Medarrangører

IDA Byg