Arrangement

Miljøudflugt til Mariager Fjord

Hobro

Tirsdag d. 01. maj 2012

Kl. 11:45 - 17:30

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse


Kan fjorden reddes ? Ekskursion med Naturstyrelsen, Mariagerfjord Kommune og Aquariusprojektet (Videncenter for Landbrug).

Arrangementet afvikles som kør-selv arrangement med eget befordringsmiddel. Hvis du ikke råder over eget befordringsmiddel, kan du sende en mail til lbhnielsen@stofanet.dk. Så vil vi forsøge at organisere fælleskørsel.
 
1. Kl. 11.45 mødes vi ved Restaurant Bramslev bakker, Bramslev bakker 5, Valsgaard 9500 Hobro. 

2. Kl. 11.45 - 12.30 frokost i restauranten med udsyn over fjorden. Frokost incl. en øl eller vand er inkluderet i prisen.

3. Kl. 12.30 - 12.45 kørsel til Arden kulturhus, Bluhmesgade 19,  9510 Arden.

4. Kl. 12.45 - 13.45 indlæg fra Naturstyrelsen. Peter Noe markmann fra Naturstyrelsen vil lægge for med indlæg om:
- Fjordens tilstand, vandskifte/Overgård mm og Naturstyrelsen marine overvågningsprogram i Mariager Fjord
- Væsentligste forureningskilder
- Vandrammedirektivets (VRD) virkemidler.

5. Kl. 13.45 - 13.55 pause.

6. Kl. 13.55 - 14.40 indlæg fra Kommunen. Kommunen vil fortælle sin spildevandsstrategi, vådområdeprojekter (især det 240 ha store projekt ved Korup Å som er undervejs), kommunens landbrugsregulering før og nu, samt status for de fugle som i Natura 2000 området er afhængig af en god vandkvalitet i fjorden.

7. Kl. 14.40 - 14.50 pause.

8. Kl. 14.50 - 15.50 indlæg fra Videncenter for Landbrug (VFL). VFL vil fortælle om Aquariusprojektet, som går ud på at etablere kunstige vådområder, der kan opsuge udledningen af kvælstof.
- Aquarius er et fælles projekt for alle primære interessenter.
- Ideeen er at arbejde sammen om at finde win-win løsninger, som er bæredygtige i m.h.t. landbrugsproduktion og miljø.

9. Kl. 15.50 - 16.00 pause. I pausen serveres kaffe med kage.

10 Kl. 16.00 - 16.30 oplæg til ekskursion. Ekskursionen går til Villestrup ådal, hvor vi skal se og høre, hvordan man har nedsat kvælstofudledningen til fjorden ved ophør af grødeskæring, kombineret med vådområdeprojekterne Barsbøl og Ouegaard samt nedlæggelse af dambrug/stemmeværker.

11. Kl. 16.30 - 17.30 ekskursion incl. kørsel.

12. Kl. 17.30 påbegyndes hjemkørsel fra Villestrup Ådal

Der er begrænset deltagerantal og tilmeldingen er bindende.

Prisen for at deltage er kr. 150. For studiemedlemmer, seniormedlemmer og arbejdsledige er prisen kr. 100.
Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering og nyhedsbreve.

 

Praktisk Info

Hvor

Restaurant Bramslev Bakker

Bramslev Bakker 5, Valsgaard

9500 Hobro


Hvornår

Tirsdag d. 01. maj 2012

Kl. 11:45 - 17:30


Pris

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Arbejdsledig, medlem

100 kr.

Børn

100 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

100 kr.

Seniormedlem

100 kr.

Studiemedlem

100 kr.

Ekstern mødedeltager

150 kr.

Medlem

150 kr.

Ledsager til medlem

150 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.150 kr.

Tilmeldingsfrist

27. april 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

60


Ledige pladser

32


Arrangementsnr.

994024


Arrangør

Miljøteknisk Gruppe, IDA Nord


Medarrangører

Nordjyske Planlæggere, IDA Nord