Arrangement

Modeller af vand i byer: Så meget mere end vandafledning og kloakker

Klimaændringer vil fremover medføre hyppigere oversvømmelser, og byudvikling presser grundvandsressourcen. Det kræver nye metoder til afledning og opmagasinering af vand, og fornyet forståelse af byernes hydrologiske systemer og tilhørende modeller.

Onsdag d. 28. september 2016

Kl. 08:30 - 16:00

Fra 125 kr.

 

Beskrivelse

Vores byer står foran en massiv investering i klimatilpasningstiltag, som sikrer mod oversvømmelser forårsaget af ekstrem nedbør og stormflod fra havet. Mulige løsninger som lokal afledning af vand ved brug af faskiner kombineres med traditionelle løsninger som kloakker og forsinkelsesbassiner. Vurdering af både problemets omfang og tiltag udfordrer vores forståelse af  hydrologi i byer, og vores evne til at bygge modeller, som kan simulere løsningerne og deres anvendelse.
Nuværende hydrologiske modeller af vand i byer fokuserer som regel på enkelte dele af det hydrologiske system, for eksempel kloaknet.  Men disse modeller er uegnede til vurdering af klimatilpasningstiltag. For eksempel er faskiner koblet til afløbssystemer men påvirkes også af grundvand og oversvømmelser. Tilsvarende vil en øget befæstningsgrad påvirke nedsivning til grundvand og dermed bæredygtighed af ressourcen. De skal derfor vurderes som en integreret del af et hydrologisk system inden for en kompleks urban infrastruktur.
Formålet med dette seminar er at danne et overblik over den nyeste viden indenfor modellering af vand i byer.

Hvornår er det nødvendigt at se på mere end vandafledning og kloaknet? Hvilke komponenter af byens hydrologi skal simuleres, hvis vi vil forbedre vores beslutningsgrundlag og målrette investeringer i byens infrastruktur? Hvordan kobles modeller sammen med måleudstyr til at danne intelligente styresystemer? Hvad er det rigtige detaljeringsniveau til opgaven: Hvornår er et Excel regneark tilstrækkeligt, og hvornår skal der mere til?

Seminaret præsenterer de nyeste modelleringsteknologier samt illustrative praktiske studier, som belyser modellernes nytte som beslutningsstøtteværktøjer. Foredragsholderne er ledende indenfor by hydrologi og kommer fra universiteter, rådgivere, og leverandører af modelleringssystemer. Seminaret er rettet mod rådgivere og brugere fra myndigheder og vandforsyningsselskaber.

Foreløbigt program:

08.30 Registrering og morgenbuffet

09.00 Velkomst v. DHI/DTU

09.05 Modellering af Harrestrup å – grønne løsninger i København v/Jørn Torp Pedersen, Orbicon

09.35 Simulering af LAR med MODFLOW-LID v/Jan Jeppesen, Alectia

10:05 Skybrudstunneller i København v/Seniorspecialist Morten Villadsen, COWI

10.35 Pause

11.00 Overflade-LAR – vurdering af potentiale v/Professor Marina Bergen Jensen, KU

11.30  Integration af målinger og modeller i real-tid – et vigtigt optimeringsværktøj til klimatilpasning v/Lisbeth Birch Pedersen, DHI

12.10 Frokost

13.00 On-linemodellering af oversvømmelsesvarsling - et kig mod Tønder v/Nikolaj Mølbye, Krüger

13.30 Groundwater flooding and hydrologic impacts of catchment-wide stormwater infiltration: A case study in Perth, Western Australia v/Luca Locatelli, DTU

14.00 Stormwater management from an integrated hydrological perspective – a modeling study from Vänersborg, Sweden using MIKE URBAN and MIKE SHE v/Maria Roldin, DHI-Sweden

14.30 Kaffepause

14.40 Integrating models for urban planning and flood adaptation for changing climates v/Roland Löwe, DTU/CRC

15.10 Modelling of Climate Change Adaptation for an Urban Area in Copenhagen: Benefits of combining LIDs and Cloudburst Solutions Names and e-mail addresses v/Thomas Rozario & Francesco Righetti

15.30 Fremtidsperspektiver v/Prof. Philip Binning, DTU

16.00 Tak for i dag

ARRANGØR: IDA Miljø Anders Chr. Erichsen
MEDARRANGØRER: DHI: Birgitte Von Christierson & Michael Butts. DTU: Philip Binning
 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 28. september 2016

Kl. 08:30 - 16:00


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

125 kr.

Studiemedlem

125 kr.

Ledig

450 kr.

Seniormedlem

450 kr.

Firmamedlem

750 kr.

Medlem af arrangør

750 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

1.000 kr.

Medlem

1.000 kr.

Tilmeldingsfrist

25. september 2016 - kl. 23:59


Antal pladser

65


Ledige pladser

0


Arrangementsnr.

319894


Arrangør

IDA Miljø