Arrangement

Motivationens indre psykologi

Uddannelsesforløb til dig, der vil have en bedre forståelse af egen og andres motivation og derigennem forbedre forretningens performance ved anvendelsen af færre ressourcer, hurtigere projekter eller større kvalitet i resultaterne.

Fra tirsdag d. 04. februar 2014. kl 17:00

Til mandag d. 31. marts 2014. kl 21:30

Fra 8.900 kr.

 

Beskrivelse

Kursusforløb til dig, der vil have en bedre forståelse af egen og andres motivation og derigennem forbedre forretningens performance ved anvendelsen af færre ressourcer, hurtigere projekter eller større kvalitet i resultaterne. Du ønsker fx svar på hvorfor, vi handler som vi gør og hvordan kan det lade sig gøre at fremme motivationen, når vi er på arbejde?

Målgruppe
• Alle der ser et behov for at forbedre egen og andres motivation.
Forløbet er både målrettet deltagere, som ønsker at forstå sig selv bedre og ønsker at påvirke deres nærmeste relationer i en mere motiverende retning samt deltagere, som har en særlig interesse for, hvordan jeg kan arbejde professionelt med fremme at motivation og dermed øge egne og andres resultater.

Udbytte
Kurset giver dig indsigt i forskellige perspektiver på motivation samt nogle konkrete værktøjer til at fremme motivationen hos dig selv og andre.

Fokus
Kursusformen veksler mellem teorioplæg, praktiske øvelser, refleksion og erfaringsudveksling. Du lærer om:
• Forskellige måder at forstå motivation på, som du møder i hverdagen
• Evidensbaserede metoder til fremme af egen og andres motivation
• Forståelse for din arbejdsplads, dens kultur, forandringer og motivationsgrad
• Spørgeteknikker du kan anvende i alle dine samtaler til at fremme motivation
• Dine egne præferencer i form at en test baseret på hjerneforskning
• Hvordan du håndterer egen og andre motivation på arbejdspladsen, i projekter og i dagligdagen

Når du kommer hjem, har du:
• Indblik i anerkendt praksis inden for motivation
• Viden og erfaring til at kunne bruge nogle centrale metoder til fremme af motivation
• En nuanceret forståelse af, hvordan du kan bruge forskellige samtaleteknikker
• Inspiration til arbejdet med at fremme egen motivation i hverdagen

Programmet er bygget op over følgende kursusaftner:

• Kursusaften 1 (d. 4/2): Forstå din egen og andres motivation. Introduktion til forskellige perspektiver på motivation og afprøvning af forskellige samtaleformer, som fremmer motivation hos andre

• Kursusaften 2 (d. 25/2): Din hjernes præferencer i samarbejde og valg af opgaver. Introduktion til præferencemodellen ”Whole Brain” og synliggørelse af individuelle præferencer og afledt motivation (der tages en personlig test inden kursusaften 2, som udsendes til deltagerne efter første kursusaften).

• Kursusaften 3 (d. 13/3): Undgå stres og opbyg sunde føle-, tanke- og handlemønstre. Introduktion til kognitiv og positiv psykologi med forskellige øvelser til forståelse og håndtering af lav motivation i arbejdslivet. 

• Kursusaften 4 (d. 17/3): Din organisations forandringsprocesser, irrationel adfærd og ejerskab til nye løsninger. Introduktion til hvordan forskellig håndtering af forandringer påvirker motivationen. Øvelser med udgangspunkt i egne oplevede erfaringer med forandringer i organisationer.

• Kursusaften 5 (d. 24/3): Organisationskulturen og din motivationsgrad. Introduktion til forskellige kulturer i organisationen, herunder magtforhold, modstand og bekymringer, beslutninger, ledelse og betydning for din egen og din ledelse af andres motivation. 

• Kursusaften 6 (d. 31/3): Energiskabende fremtidsbilleder og motiverende identiteter. Introduktion til identitetens betydning for motivation med brug af systemiske, narrative og anerkendende metoder fx afprøvning af spørgeteknik og ressourcespotting.

Underviser: Pernille Koch Erichsen, Implement Consulting Group

Bindende tilmelding.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Fra tirsdag d. 04. februar 2014. kl 17:00

Til mandag d. 31. marts 2014. kl 21:30


Pris

Firmamedlem

8.900 kr.

Medlem af arrangør

8.900 kr.

Ledig

8.900 kr.

Seniormedlem

8.900 kr.

Studiemedlem

8.900 kr.

Medlem

9.400 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

10.400 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

10.400 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

12.400 kr.

Tilmeldingsfrist

01. februar 2014 - kl. 00:00


Antal pladser

20


Ledige pladser

8


Arrangementsnr.

308598


Arrangør

IDA Lederforum