Arrangement

MSB: Muskel- og skeletbesvær; - et debat - og udviklingsmøde

Debat og opdatering på MSB.

Torsdag d. 20. februar 2014

Kl. 12:00 - 16:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Så længe man har arbejdet med ergonomi og manuel håndtering, har man haft fokus på at nedbringe det besvær og de skader, som man mener fysiske belastninger fører til. Det var i begyndelsen en tese, at man skulle tilpasse arbejdet til mennesket. Senere kom bølgen omkring sundhedsfremme – som adresserede menneskets ’arbejdskapacitet’ heri kondition, BMI, muskelstyrke og restitution. Det blev sat i tale, at man også burde se på opgaven med at tilpasse mennesket til arbejdet. Dertil kommer en nu tiltagende debat om, hvad begreberne nedslidning, sygdom og besvær/smerte egentligt betyder for opfattelsen af MSB. For et par år siden kom så NFAs hvidbog om ’påvirkning og effekter’ vedr. MSB. Der blev sandsynliggjort en sammenhæng mellem belast-ning og symptomer – men også blotlagt manglende viden om størrelsen af den påvirkning – der fører til negative effekter. AT har detaljeret ’lovstof ’ på området. Der forebygges, reguleres, udvikles og gennemføres myndighedsopgaver efter dette lovstof – både nationalt og internationalt. Der skrives og udgives både CEN og ISO-standarder, der søger at regulere ergonomisk design og belastninger. Men er grundlaget for dette tilstrækkeligt? – hvis vi har brug for ny viden... hvilken da? Alt det vil vi gerne prøve at samle interesserede til en debat om. Vi forventer ikke at nå konsenus, men vi ville gerne slutte dagen med ’betragtninger’ som vi ser som vigtige for det fortsatte forebyggelsesarbejde. Der vil på mødet være et eller flere små indledende indlæg til at tegne temaer og spørgsmål – men mødet vil have karakter af en workshop – med aktiv deltagelse.
VI VIL GERNE INVITERE DELTAGERNE TIL SELV AT MEDVIRKE MED BÅDE SMÅ OG ’STØRRE’ INDLÆG – GERNE INDEN FOR OMRÅDERNE BREDT: FAGLIGE FORHOLD, ERFARINGER, SYNSPYNKTER – KONTAKT OS GERNE PÅ FORHÅND.

Mødeansvarlige:
Jakob Uglevig Christensen, SAM, Susanne Wiuff, SAM.

12:00 – 12:30
Lille frokost & networking – som man har lyst


12.30 – 13.00 
Introduktion og præsentation af deltagerne
…..med fokus på erfaringer og synspunkter omkring muskel og skeletbesvær (MSB) – en kort præsentation af dig selv:
Navn – arbejdssted/opgave – en eller højest to sætninger om hvad du er mest optaget af omkring MSB relateret til tungere manuel håndtering

13.00 – 13.20  
Indledning:  om behovet for ’service-eftersyn’ på forebyggelsesstrategier – et personligt  synspunkt v/Jakob Uglevig Christiansen, Dansk Byggeri og SAM

13.20 – 14.00 
6 ’turbo-oplæg’ fra ”MSB-staben på NFA”
1. Hvad er formlen for nedslidning? v/Andreas Holtermann, professor NFA
2. Hvad er hårdt fysisk arbejde? hvordan ser det ud når vi måler det? v/Julie Lagersted-Olsen, Ph.d. studerende
3. Forflytninger, tidspres og psykosociale forhold – et integreret observationsredskab – fordi risikoen for nedslidning er en smeltedigel v/Kristina Karstad, Ph.d. studerende
4. Muskelsmerter – fra årsagsmodel til interventionsudvikling. Opgørelse af intervention-mapping-proces og den biopsykosociale model i praksis v/Charlotte Diana Nørregaard Rasmussen, Ph.d. studerende
5. Implementering er umuligt v/Marie Birk Jørgensen, seniorforsker
6. Tænk hvis arbejdsmiljøet altid var up-to-date? Normalisering – hvad er det? v/Anne Konring Larsen, videnskabelig assistent


14.00 – 14.15  
”Non-pause” hvor der hentes forfriskninger og kaffe til workshop-arbejdet.
 
14.15 – 15.15 
Workshop-grupper der med temaer – som I og dagen er med til at fastsætte – men som fx kan være:
- den formelle lovgivnings stærke og svage sider – behov for udvikling?
- Sundhedsfremme, fysisk, kapacitet, aldring, særlige risikogrupper og nedslidning.
- Fysisk belastning som positiv faktor.
- Teknologisk og organisatorisk udvikling, tekniske, teknologisk og organisatorisk udvikling. 
 -Tekniske hjælpemidler og arbejdets tilrettelæggelse.
- De biomekaniske principper (videngrundlag) & den bio-psyko-sociale tilgang.
- Hvad mangler der viden om? Fremtidens forsknings- og udviklingsarbejde.


15.15 – 16.00
Opsamling og indledende punkt-sammenskrivning af en ’konklusion’ om fremtidens behov for viden og retning for en fremtidig forebyggelsesstrategi.

Gratis arrangement for medlemmer af IDA/SAM - andre kr. 200.

 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Torsdag d. 20. februar 2014

Kl. 12:00 - 16:00


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

200 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

200 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.200 kr.

Tilmeldingsfrist

19. februar 2014 - kl. 00:00


Antal pladser

50


Ledige pladser

5


Arrangementsnr.

309088


Arrangør

IDA Arbejdsmiljø