Arrangement

Narrativ ledelse

Fra modvind til medvind gennem hverdagens samtaler. En ny tilgang til konflikthåndtering. Stil nye spørgsmål og reducer konflikter. I alle konflikter er der et menneske med en historie.

Torsdag d. 26. november 2015

Kl. 17:30 - 20:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Narrativ ledelse har fokus på sprogets og samtalens betydning for motivation og relationer. Det er måske snarere undtagelsen end reglen, at mennesker følger mål og agerer rationelt, alene fordi vi opsætter rationelle mål. Selv med omhyggelige projektplaner og gennemtestede teknologier opstår der alligevel ofte fejl, forsinkelser og konflikter. At håndtere denne menneskelighed kræver mere end Excelark, Balanced Score Card og projektstyringsmodeller. Mange konflikter og løsninger opstår ofte i de små hændelser mellem medar­bejdere og ledere i hverdagen. Lederens for­ståelse af disse hverdagshændelsers betydning øger muligheden for at foregribe og mediere konflikter.

I dette møde introduceres du til nogle af de centrale begreber i narrativ praksis (eksternalisering, domæner, kontekstmarkører), og du vil få præsenteret og afprøvet samtalemetoder og spørgsmålstyper, som du umiddelbart kan gå hjem og anvende i din egen ledelsespraksis. 

Om foredragsholderne
Stig Geer Pedersen er cand.merc.jur. fra Copenhagen Business School. Han har været ansat i finanssektoren siden starten af 1990’erne. Har siden 2000 været ansat i Topdanmark Forsikring, hvor han i en årrække har været afdelingsleder og nu er udviklingskonsulent.

Henriette Moos er cand. mag. fra Københavns Universitet og har beskæftiget sig med iværksætteri af kreative virksomheder og produktinnovation siden 2001. Hun er ekstern lektor ved IT-Universitetet og har tidligere været produkt- og afdelingschef i flere danske it-, web- og televirksomheder. Hun har siden 2010 haft egen konsulentvirksomhed (Moos Innovation) og virker som bestyrelsesmedlem i flere virksomheder.

I årene 2008-2010 tog de begge lederuddannelsen på DISPUK og skrev i forlængelse heraf bogen Narrativ ledelse. Forandring gennem spørgsmål og fortællinger, Hans Reitzels Forlag 2013 sammen med rektor Mette Trangbæk Hammer (narrativledelse.org).

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Torsdag d. 26. november 2015

Kl. 17:30 - 20:00


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

300 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

300 kr.

Tilmeldingsfrist

24. november 2015 - kl. 21:00


Antal pladser

41


Ledige pladser

5


Arrangementsnr.

315973


Arrangør

IDA Lederforum Hovedstaden


Medarrangører

IDA Lederforum