Arrangement

Natur og arkitektur i verdensklasse - Vadehavscentret og Tirpitz Museet

Bustur til Naturpark Vadehavet, Vadhavscentret og Tirpitz Museet Oplev den smukke og barske natur, dens enestående mangfoldighed og dynamik. Oplev også hvordan ultramoderne bygninger både kan være nyskabende og samtidigt respekter stedlige traditioner

Opsamling i Hillerød, Høje Taastrup og Korsør

Fredag d. 27. april 2018

Kl. 07:00 - 21:30

Fra 550 kr.

 

Beskrivelse

Besøgssteder:

Nationalpark Vadehavet

Vadehavet er et af verdens vigtigste vådområder. Et stort, unikt naturområde fuld af liv og oplevelser. Vadehavet er det blanke, stille vand og samtidigt det stormende hav. Kendetegnet ved, at vandet to gange om dagen flyttes frem og tilbage. Hver gang trækkes cirka en milliard kubikmeter vand ud gennem de fire dyb, som forbinder Vadehavet med Nordsøen. Denne proces kaldes for ebbe, mens den modsatte vej er flod. Vadehavet er pr. 17. januar 2008 blevet udpeget som nationalpark. Parken blev indviet 16. oktober 2010. Hele det 500 km lange tidevandsområde, der strækker sig fra Blåvandshuk i Danmark gennem Tyskland til Den Helder i Holland, har nu status som UNESCOs verdensarv (den 23. juni 2014).

Der satsens indenfor de sidste par år betydeligt på etabling af unikke besøgscentre og formidling om Nationalpark Vadehavet: Vadehavscentret i Vester Vedsted, Tirpitz Musset ved Blåvand og Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Vi skal besøge de to første.

Vadhavscentret - porten til UNESCOs verdensarv

Vadehavscentret i ombygges og åbner medio 2016 som et nyt flot formidlingscenter i Nationalpark Vadehavet. Arkitektfirmaet Dorte Mandrup har med det nye udstillingscenter sat en helt ny standard for kombination af områdets lokale bygningskultur og historie med ultramoderne skulpturel arkitektonisk fremtoning.

Allerede ved første blik af Vadehavscentret får den besøgende indtryk af en bygning, der nærmest vokser op af jorden og som tegner en blød, lang og klar profil imod Vadehavets uendelige horisont.

Med stråtækning på både facader og tag har Vadehavsområdets gæster dermed nu fået et - på en gang - både ydmygt og imponerende udgangspunkt for deres besøg i området. Dorte Mandrup har skabt et moderne bygningsværk helt i pagt med Vadehavets natur og historie.

Tirpitz Museet

Tirpitz var en del af Atlantvolden, som den tyske besættelsesmagt opførte langs Nordsøens kyster.

Det nye BIG-tegnede Tirpitz museum i Blåvand rummer arkitektur, oplevelser og fortællinger i verdensklasse. Åbnede 30. juni 2017.

Skjult under de karakteristiske vestjyske sandbanker ligger det splinternye museum, TIRPITZ.

Det nye museum er udtænkt, bygget og udført som en portal til den jyske vestkysts skatkiste af skjulte historier. Der er skabt en attraktion i verdensklasse midt i det fantastiske vestjyske kystlandskab, karakteriseret ved de hvide sandbanker med marehalm og klitheder dækket af lyng.

TIRPITZ skærer sig ind i landskabet og skaber en sammenhæng mellem det naturskabte og det kunstigt konstruerede. I modsætning til den tunge og invasive cementblok, der udgjorde den originale artillerifæstning med navnet ”Tirpitz”, er den nye konstruktion åben og integreret i landskabet.

Køreplan

Ank. Afg. Sted

06:30 Hillerød: Carlsbergvej 30, Trafikpladsen ved Hillerød station,

06:55 07:00 Taastrup: Banestrøget 5, P-pladsen bag Høje Taastrup station

07:35 07:50 Korsør: Q8 Tankstationen, Storebæltsvej 60,

09:30 12:30 Vadehavscenter

Mellem Vadehavscenter og Tirpitz serveres frokost i bussen

14:10 17:10 Blåvand /Tirpitz

19:40 19:45 Korsør: Q8 Tankstationen, Storebæltsvej 60,

20:50 20:55 Taastrup: Banestrøget 5, P-pladsen bag Høje Taastrup station

21:40 Hillerød: Carlsbergvej 30, Trafikpladsen ved Hillerød station,

 

På turen vil der være lidt morgenmad, kaffe og vand under turen og foredragene samt lidt at spise på hjemturen.

Der er oprette en lukket Facebook gruppe, IDA 326498 - Vadhavscentret og Tirpitz, hvor du kan se yderligere information om arrangementet og dele spørgsmål og gode idéer med andre deltagere og interesserede.

Arrangør: Kjeld gammelgaard

Mobil: 40431115

 

Praktisk Info

Hvor

Opsamling i Hillerød, Høje Taastrup og Korsør


Hvornår

Fredag d. 27. april 2018

Kl. 07:00 - 21:30


Pris

Medlem af arrangør

550 kr.

Ledig

550 kr.

Medlem

550 kr.

Seniormedlem

550 kr.

Studiemedlem

550 kr.

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 02. april 2018

Kl. 23:55


Antal pladser

50


Ledige pladser

49


Tilvalg

Ledsager

800 kr.

Arrangementsnr.

326498


Arrangør

Bygningsteknisk Gruppe, IDA Nordsjælland


Medarrangører

BYG Sjælland, IDA Sjælland

IDA Byg

IDA Nordsjælland Arrangementsudvalg