Konference

Nørd – vision – nysgerrig: ScienceCenter og Hauchs Physiske Cabinet, Sorø Akademi

Et spændende besøg på Akademiet i Sorø for alle os ingeniører, som har en "Ole Opfinder" i maven. Vi starter på Videncenter for talentfulde unge og derefter besøg på Hauchs Physiske Cabinet. Afslutning på Cafe Tre Konger - Pariserbøf og et glas vin/øl.

Sorø

Onsdag d. 10. juni 2015

Kl. 16:00 - 19:30

Fra 175 kr.

 

Beskrivelse

Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter

Videncentret blev indviet i 2009, og fik i opdrag af Undervisningsministeriet at danne ramme om den nationale talentpleje i naturvidenskab for de unge i alderen 12 til 20 år.

ScienceTalenter
Organisationen ScienceTalenter, som holder til i Videncentret, er etableret for at udføre ministeriets opdrag, og det gør ScienceTalenter ved at:

  •   inspirere undervisere
  •   afholde undervisning og camps for talenter
  •   udvikle talentudviklingsmiljøer
  •   facilitere netværk for talenter
  •   skabe dialog og debat om den naturvidenskabelige talentpleje

ScienceTalenter inspirerer undervisere ved at holde kurser i hvordan de kan undervise talenterne hjemme på deres skoler, og hvordan de kan styrke talentindsatsen dér. Det kan foregå på Videncentret eller ude på skolerne. ScienceTalenter har oprettet et netværk for grundskoler og gymnasier, som herigennem får tilbud om hjælp til at sætte gang i talentinitiativerne på deres skoler, og giver dem mulighed for at være med til en række af organisationens aktiviteter i Sorø.

Udover de mange konkrete undervisningsforløb, udvikler ScienceTalenter nye projekter, der kan fremme talentindsatsen på landets folkeskoler og gymnasier. Det kan være efteruddannelse for grundskolelærere eller brobygning mellem grundskole og gymnasier, og ScienceTalenter går også i dialog med kommuner, regioner og Undervisningsministeriet for at styrke talentindsatsen.

 

Hauchs Physiske Cabinet

En enestående samling af fysiske og kemiske apparater, samlet i tidsrummet 1790-1815 af kammerherre og overhofmarskal Adam Wilhelm Hauch (1755-1838). Købt af Kong Frederik VI i 1815. Skænket til Sorø Akademi i 1827.

I dag kan vi beundre disse smukt forarbejdede apparater i Cabinettet på Vænget, Søgade 17.

Nyopstillingen i specialdesignede montrer med en enestående lyssætning suppleret af plancher med flot grafik give en umiddelbar oplevelse samtidig med, at det fortæller historien om naturvidenskabens indtog i Danmark.

 

Praktisk Info

Hvor

Akademiet Sorø

Akademigrunden 18

4180 Sorø

Auditoriet Lehmann i Videncenter


Hvornår

Onsdag d. 10. juni 2015

Kl. 16:00 - 19:30


Pris

Medlem af arrangør

175 kr.

Ledig

175 kr.

Medlem

175 kr.

IDA Engineering Club

175 kr.

Seniormedlem

175 kr.

Studiemedlem

175 kr.

Tilmeldingsfrist

01. juni 2015 - kl. 12:00


Antal pladser

24


Ledige pladser

0


Tilvalg

Ledsager

175 kr.

Arrangementsnr.

314350


Arrangør

Erhvervsudvalg, IDA Sjælland


Medarrangører

IDA Sjælland

Roskilde-Køge Afdeling, IDA Sjælland

Seniorudvalg, IDA Sjælland

Sydsjællands Afdeling, IDA Sjælland

Vestsjællands Afdeling, IDA Sjælland