Arrangement

Ny affaldsstrategi for Dekommissionering

Roskilde

Onsdag d. 05. december 2012

Kl. 15:00 - 18:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Dansk Dekommissionering, (DD), afvikler de nukleare anlæg på Risø, hvilket omfatter nedrivning af reaktoranlæg m.v. samt rensning af bygninger og arealer, således at de nuværende radiologiske restriktioner kan ophæves.

Benyt lejligheden til at se hvordan det foregår og få et enestående indblik i en spændende arbejdsproces.

 

Som grundlaget for retten til at drive og afvikle de nukleare anlæg er DD forpligtet til at overholde "Betingelserne for drift og afvikling" (BfDA), som er en del af DD's sikkerhedsdokumentation og er udstedt af de nukleare tilsynsmyndigheder.

 

Et affaldsdokumentationssystem, ADS, dokumenterer, hvor det nukleare affald stammer fra, hvilke processer (målinger, rengøring, transporter mv.) det har eller skal gennemgå, således at man til enhver tid kan identificere og lokalisere hvert enkelt stykke affald, der stammer fra anlæggene og fastslå aktivitetsniveauet.

 

Med udgangspunkt i fremtidige kvalitetskrav til affaldsemner til et endeligt slutdepot, er det en forudsætning for design og placering af slutdepotet, at affaldsemnerne er af høj kvalitet. En affaldspolitik vil fremme dette arbejde og forbedre kvaliteten af affaldsemnerne. Dette arrangement, fortæller om Affaldspolitikken hos Dansk Dekommissionering, dens historik, udformning og resultater fra implementering.

 

DeKom byder på sandwich og drikkevarer.

 

Deltagelse er gratis og iht. IDAs regler.

 

Praktisk Info

Hvor

DTU Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi

Frederiksborgvej 399

4000 Roskilde


Hvornår

Onsdag d. 05. december 2012

Kl. 15:00 - 18:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

30. november 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

20


Ledige pladser

3


Arrangementsnr.

995340


Arrangør

IDA Mechanical Sjælland