Arrangement

Ny bekendtgørelse om brandforebyggelse i højlagre

Onsdag d. 20. marts 2013

Kl. 19:00 - 21:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Efter en forhåbentligt veloverstået generalforsamling i Brandteknisk Selskab afholdes medlemsmøde om:

Ny bekendtgørelse om brandforebyggelse i højlagre


Onsdag den 19. december 2012 trådte en ny bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre i kraft.

Mikael Nørgaard Gam orienterer om grundlaget for den nye bekendtgørelse samt vejledning nr. 16 om tekniske forskrifter for højlagre.

Den nye bekendtgørelse introducerer to væsentlige ændringer:

• Stablingshøjden er afgørende for, hvornår en bygning eller en brandsektion betragtes som et højlager. Hvor grænsen tidligere var lagre med stablingshøjde større end 6 meter, er det nu 8 meter.
• Beredskabsstyrelsen skal først fastsætte vilkår for kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse for højlagre med stablingshøjde større end 18 m eller med bygningshøjder større end 20 m, medmindre der er tale om særlige typer af højlagre.

Som støtteværktøjer til bekendtgørelsen har Beredskabsstyrelsen udarbejdet to nye vejledninger:

• Vejledning nr. 16 om tekniske forskrifter for højlagre (erstatter vejledning nr. 13 om højlagre med tilhørende tillæg om frosthøjlagre).
• Vejledning nr. 17 om naturlig brandventilation og røgudluftning i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen (erstatter ”Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen” af 1. september 2006).

Den nye bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre og vejledningerne er et resultat af det arbejde, der er blevet udført i en arbejdsgruppe om højlagre, som blev nedsat af forsvarsministeren.

Deltagelse er gratis og sker iht. IDAs regler.
Tilmelding på www.ida.dk
Arr.nr. 997097

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 20. marts 2013

Kl. 19:00 - 21:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

19. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

60


Ledige pladser

41


Arrangementsnr.

997097


Arrangør

IDA Brandteknik