Arrangement

Ny EU-godskorridor fra Nord til Syd og The Green STRING Corridor

EU har 9 internationale jernbanekorridorer, der i øjeblikket er under etablering, herunder Korridor B - Stockholm-Hamburg-München-Napoli via Sjælland og den faste Femern-forbindelse.

Torsdag d. 28. november 2013

Kl. 16:00 - 18:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

6 af disse bliver sat i drift i november 2013. Disse korridorer danner grundlaget for Trans-European Transport Network (TEN-T) og komplementeres af de "Grønne korridorer".

Specielt en af disse, Korridor B - Stockholm-Hamburg-München-Napoli via Sjælland og den faste Femern-forbindelse -  har interesse for Danmark. Projektets formål at fjerne flaskehalse på strækningen og lette indførelsen af ETCS. Samtidigt vil Korridor B blive den længste ERTMS-korridor med sine 3650 km. spor.

Projektet omfatter større baneudbygninger og -omlægninger, også i det danske og nordtyske område. Bl.a. arbejdes der på en linjeføring, der skal sørge for, at trafikken ledes uden om flaskehalsen Hamburg.

Danmark - mere konkret Trafikstyrelsen - sidder for bordenden ved Korridor B-projektet. Formanden for projektet, Hans Christian Wolter, Trafikstyrelsen, vil komme og fortælle om hele TEN-T-projektet, herunder Korridor B, set fra dansk side, men også i det store europæiske perspektiv.

The Green STRING Corridor:
 
Et – ikke mindst med danske briller – interessant tiltag i forbindelse med de internationale jernbanekorridorer – er projektet The Green STRING Corridor  - nye passager- og godsforbindelser Øresund-Hamburg efter 2021
 
Chefkonsulent Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland, Regional Udvikling, vil supplere de overordnede planer med to konkrete cases for hhv. passager- og godstransport med jernbane mellem Øresundsregionen og Hamburg, som er blevet belyst i The Green STRING Corridor-projektet.
Der er mere information om projektet på www.stringcorridor.org
 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Torsdag d. 28. november 2013

Kl. 16:00 - 18:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

27. november 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

70


Ledige pladser

37


Arrangementsnr.

301651


Arrangør

IDA Rail