Arrangement

Nyttiggørelse af værdistoffer i fremtidens spildevandsanlæg

Er det cost-effektivitet at udvinde fosfor og kvælstof og producere bioplast ud fra spildevand? Hvad er potentialet for gas-, el- og varmeproduktion? Er det noget Smart-Grid potentiale for spildevandssystemer?

Aarhus C

Onsdag d. 14. maj 2014

Kl. 09:30 - 15:30

Fra 125 kr.

 

Beskrivelse

Der er en stor samfundsmæssig interesse i at genbruge og genanvende værdistoffer i spildevand, affald og restprodukter. Det kan være med fokus på at udnytte energipotentialet og/eller genvinde næringsstoffer som kan genbruges og dermed reducere ”trykket” på miljø og ressourcer.  Et fokus der kan ses i sammenhæng med bæredygtighed, ”cirkulær økonomi” og grøn vækst.

Inden for spildevandsområdet er der en række initiativer, udrednings- og demonstrationsprojekter som bidrager til nye perspektiver for indretning af fremtidens spildevandsanlæg. Udover nye teknologier er det også overvejelser omkring den grundlæggende funktion af vore renseanlæg i forhold til sammenspil mellem forsyningsarter og sektorer f.eks. ”vand-energi-affald”. Skal fremtidens renseanlæg primært fokusere på rensning af vand? Eller skal renseanlægget ses som et bioraffenaderi – hvilke muligheder ser vi for f.eks. genvinding af kvælstof og fosfor? Og er det et realistisk scenarie at producere bioplast fra slam?

På mødet vil der blive præsenteret en række cases omkring udnyttelse af energipotentialet og genvinding af næringsstoffer. Med baggrund i de præsenterede cases vil der afslutningsvis komme et bud på en bæredygtig vision omkring nyttiggørelse af værdistoffer som vil være afsæt for en plenumdiskussion.   

Program
  
09.30-10.00 Kaffe/te brød og frugt
10.00-10.10 Introduktion v./Ole Sinkjær, IDA Miljø 

Hvordan udnytter vi bedst energipotentialet? 

10.10-10.35 Udnyttelse af eksterne biomasser på renseanlæg  v./Direktør Ole P. Johnsen, Billund Vand A/S
10.35-11.00 Erfaringer med varmegenvinding – muligheder og barrierer! v./Forsyningsdirektør Jim Friis, Morsø Forsyning
11.00-11.25 Perspektiver med anvendelse af brændselsceller! v./Procesingeniør Tove Beyer, EnviDan A/S
11.25-11.40 PAUSE 
11.40-12.05 Hvad kan vi bruge den producerede biogas til? v. Udviklingschef Dines Thornberg, BIOFOS
12.05-12.30 Skal vi producere bioplast i stedet for energi? v./Managing Director Jacob Bruus, AnoxKaldnes AB

12.30-13.15 FROKOST 

Hvordan nyttiggør vi bedst næringsstofferne? 

13.15-13.40 Fosforgenvinding fra spildevand – hvor langt er vi? v./Afdelingsleder Morten Rebsdorf, Norconsult A/S
13.40-14.05 Kvælstofgenvinding fra spildevand – hvor langt er vi? v./Teknisk Chef Karsten Poulsen, Green Aqua
14.05-14.20 PAUSE 
14.20-14.45 Fosforgenvinding fra slamaske – hvordan og hvornår? v./Associate Professor Pernille Erland Jensen, DTU 
14.45-15.10 Et bud på en bæredygtig vision omkring nyttiggørelse af værdistoffer v./Senior Procesingeniør Peter Tychsen, Krüger A/S
15.10-15.30 Diskussion og afslutning v./Ole Sinkjær IDA Miljø

 

Praktisk Info

Hvor

Radisson BLU Scandinavia Hotel - Aarhus

Margrethepladsen 1

8000 Aarhus C


Hvornår

Onsdag d. 14. maj 2014

Kl. 09:30 - 15:30


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

125 kr.

Studiemedlem

125 kr.

Ledig

425 kr.

Seniormedlem

425 kr.

Firmamedlem

750 kr.

Medlem af arrangør

750 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

1.000 kr.

Medlem

1.000 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

3.000 kr.

Tilmeldingsfrist

13. maj 2014 - kl. 00:00


Antal pladser

50


Ledige pladser

2


Arrangementsnr.

309627


Arrangør

IDA Miljø