Konference

Økologi i det offentlige køkken

Der satses i Danmark stort på at få økologien ud i de offentlige køkkener. Den politiske målsætning er krystalklar: For at drive en omlægning til et større økologisk areal skal det offentlige gå forrest og få mindst 60 pct. økologi i de offentlige gryder.

Mandag d. 10. november 2014

Kl. 09:00 - 17:00

Fra 200 kr.

 

Beskrivelse

- National status for den store økologiske omstilling i de offentlige køkkener

Hvordan omlægger vi fængslerne til økologi? Kan hospitalskøkkener nå op på 60% økologi? Kan den økologiske mad i de offentlige køkkener produceres i Danmark? Dette og en lang række andre spørgsmål vil den store nationale konference om økologisk omstilling i de offentlige gryder behandle på mødet den 10. november hvor praktikere, beslutningstagere og forskere samles af Levnedsmiddelselskabet/IDA og AAU.

Danmark har på verdensplan, over flere år, ligget helt i front med hensyn til økologien. Opgørelserne viser at ca 7,5% af det danske landbrugsareal dyrkes økologisk. Tilsvarende udgør markedet for de økologiske produkter mellem 7 og 8%.  Studier har vist at en af de væsentligste forklaringer på at Danmark ligger i front her er at der i perioder har været et usædvanligt dynamisk samspil mellem stat, marked og civilsamfund.

I de seneste to år har der været satset stort på at få økologien ud i de offentlige køkkener. Målsætningen har været at få mindst 60% økologi på de offentlige tallerkner.

Men de offentlige køkkener er meget forskellige, deres praksis er meget forskellig og vi har i den seneste tid også hørt om offentlige beslutningstagere som har valgt en produktionsteknologi til ældremad som ikke prioriterer friskhed.


Program


09.00 Kaffe og registrering

09.30 Velkomst og indledning til dagen v/Niels Heine Kristensen & Susanne Kofoed,
AAU og IDA Levnedsmiddelselskabet

09.45 Økologisk omstilling og det offentlige indkøb 

 • Fødevareminister Dan Jørgensen er indbudt (endnu ikke bekræftet)

10.00 Erfaringer med økologi i offentlige institutioner

• Staten: Afdelingsleder Peter Larsen, Direktoratet for Kriminalforsorgen
• Regionerne: Cheføkonoma Bente Sloth, Århus Universitetshospital
• Ø økologi: lokaløkologi på Bornholm, Nikolaj Løngreen, Københavns Madhus, ”Økoløft Bornholm” og Direktør  Niels Nørskov, Organic by Nørskov, ”Matrixsamarbejde Bornholm”
• Kommunerne: Ragnhild la Cour Bennedsen, Aalborg kommune

• Uddannelserne: Specialkonsulent Mette Toftegaard Rasmussen, Hotel- & Restaurantskolen

 
12.00 Økologisk Frokost
13.00  Indkøbet – EU udbud, kommunikations- og forsyningssystemer

          • Bettina Bergman Madsen, Madkulturen
          • Livia Ortolani, AIAB Scientific Board, Italien (in english)
          • Mark Stein, PhD in Organic Public Procurement, Salford University Business School  UK (in english)

14.30 Kaffepause

15.00 Hvor tæt er vi på målet - en fordobling af arealet og den lokale økonomi

          • Økologisk Landsforening: Projektleder Foodservice, Rikke Thorøe Grønning
          • Landbrug & Fødevarer - Økologi: Kirsten Lund Jensen
          • NaturErhvervstyrelsen: Enhedschef Axel Nielsen
          • Københavns Madhus: Direktør Anne Birgitte Agger

Niels Heine Kristensen, LEVS, ordstyrer

16.00 Hvad er der behov for, hvis målet skal nås – næste skridt

           • Paneldebat v/Per Kølster samt medlemmer af Fødevareudvalget (tbc)

Susanne Kofoed, LEVS, ordstyrer

17.00  Afslutning       

 

Program med forbehold for ændringer.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 10. november 2014

Kl. 09:00 - 17:00


Pris

Studiemedlem

200 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

400 kr.

Ledig

400 kr.

Seniormedlem

400 kr.

Firmamedlem

800 kr.

Medlem af arrangør

800 kr.

Medlem

1.000 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

1.200 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

3.200 kr.

Tilmeldingsfrist

07. november 2014 - kl. 01:00


Antal pladser

50


Ledige pladser

30


Arrangementsnr.

312110


Arrangør

IDA Levnedsmiddelselskabet