Arrangement

Omdannelse af biomasse ved hjælp af bæredygtige energikilder

Kom med og hør om, hvordan træ omdannes til brændstof. Du kan også høre om udviklingen af nye reaktortyper til omdannelse af brint og kuldioxid til metangas og meget mere..

Tirsdag d. 15. maj 2018

Kl. 17:30 - 21:00

Gratis

 

Beskrivelse

Program:

Kl. 17:30 Kaffe og te

Kl. 17:30 Indledning v/ Keld Olsen, IDA Energi

Kl. 17:35 Katalytisk hydropyrolyse af biomasse til fremstilling af flydende og gasformige brændsler og kemikalier v/ Anker Degn Jensen, DTU Kemiteknik

Kl. 18:15 Ny reaktortype konverterer brint og kuldioxid til metangas v/ Birgir Norddahl, SDU Chemical Engineering

Kl. 19:00 Pause med traktement i form af sandwich og drikkevarer

Kl. 19:30 Omdanne affald til biogas v/ Irini Angelidaki, DTU Miljø

Kl. 20:30 Afslutning v/ Keld Olsen, IDA Energi

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål.

Nærmere uddybning af programmet:

Katalytisk hydropyrolyse af biomasse til fremstilling af flydende og gasformige brændsler og kemikalier
v/ Anker Degn Jensen, DTU Kemiteknik

Ny forskning fra DTU’s Institut for Kemiteknik baner vej for billigere og mere bæredygtig fremstilling af benzin og diesel baseret på 2. generations-biomasse.

Forskningsprojektet med den engelske titel ’Hydrogen Assisted Catalytic Biomass Pyrolysis for Green Fuels’ eller ’H2CAP’ som det kaldes i daglig tale, går ud på at producere bioolie - en blanding af benzin og diesel - i høj kvalitet, som kan bruges direkte i vores eksisterende infrastruktur. Bioolien kan produceres ud fra 2. generations biomasse som eksempelvis strå og træ, samt brint fra bæredygtige energikilder som eksempelvis sol og vind.

Målet for projektet er at finde en simpel og effektiv måde til at fremstille bioolie og derfor har forskerholdet udviklet en integreret proces til højtryks-pyrolyse af biomasse og katalytisk hydro-opgradering af bio-olien før den udkondenseres som flydende produkt. I processen opvarmes de små træspåner til typisk 450°C i en brintholdig atmosfære og med et tryk på cirka 15-30 bar i tilstedeværelse af en katalysator i en såkaldt fluid bed reaktor. Og det ser lovende ud. I det varme laboratorie på toppen af DTU Kemitekniks 3-etagers forsøgshal er det nu lykkedes at omdanne 21 % af træet til benzin og diesel, hvilket svarer til et energiudbytte i olien på 54 %. Dermed er forskerne tæt på målet om at omdanne 25-30 % af træet, hvilket vil svare til et energiudbytte på 60-70 % i olien. Allerede nu er energiudbyttet dog højere end ved fremstilling af eksempelvis det populære bioethanol.

Ny reaktortype konverterer brint og kuldioxid til metangas v/ Birgir Norddahl, SDU Chemical Engineering

Med knap 13 millioner kroner i støtte fra Innovationsfonden er en gruppe forskere i gang med at udvikle et system, hvor man bruger overskydende vindmøllestrøm til at producere brint, hvorefter brinten pumpes ind i en reaktor sammen med biogas. Resultatet er rent metan, som kan erstatte naturgas.

Der er ikke noget hokus pokus i det her. I et biogasanlæg produceres metangas ved at eddikesyre spaltes til kuldioxid og metangas, og ved at brint reagerer med kuldioxid og bliver til metangas og vand. Vi skal således blot gentage den sidste del af processen for at kunne omdanne de 40 procent af biogassen, der består af kuldioxid, til metangas.

Flere har forsøgt sig med at tilsætte brint direkte til en biogasreaktor, men det er meget svært at få brinten ordentligt fordelt i reaktoren og få den overført til mikroorganismerne.

Der skal simpelthen bruges for meget brint, og metanprocenten når ikke op på det niveau, som kræves, for at gassen kan erstatte naturgas.

Omdanne affald til biogas v/ Irini Angelidaki, DTU Miljø

Professor Irini Angelidaki, DTU Miljø, har modtaget den prestigefyldte Grundfospris for sin mangeårige indsats for at udvikle teknologier – baseret på mikroorganismer – til at omdanne affald og husdyrgødning til energi og andre nyttige produkter. Teknologierne skal bane vejen til en bioøkonomi, hvor biomasse erstatter fossile brændsler som grundlag for energi og kemikalier.

Teknologierne skal dermed medvirke til at skabe et klimavenligt samfund. Irini Angelidaki står bag flere patenter, ligesom hendes metoder allerede nu bliver anvendt i industrien.

Er du ikke medlem af IDA eller har du ikke i forvejen en brugerprofil skal du oprette en brugerkonto her >
Brugerprofilen giver dig adgang til at tilmelde dig arrangementer, deltage i debatten på Universe og downloade præsentationer fra vores arrangementer. Bemærk, ved oprettelse af brugerprofil får du adgang til IDA's online tjenester - du bliver ikke medlem af IDA.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 15. maj 2018

Kl. 17:30 - 21:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 14. maj 2018

Kl. 12:00


Antal pladser

80


Ledige pladser

9


Arrangementsnr.

325526


Arrangør

IDA Energi


Medarrangører

BYG Sjælland, IDA Sjælland

IDA Bioscience

IDA Grøn Teknologi

IDA Kemi

IDA Mechanical

IDA Mechanical Sjælland

IDA Proces

IDA Sjælland