Arrangement

Operationsanalysens historie: Teori og anvendelse

Onsdag d. 21. marts 2012

Kl. 18:00 - 21:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

 

Hvordan hænger teoretisk matematik sammen med anvendelsesorienteret
matematik?

På dette arrangement vil vi i det første foredrag forsøge
at illustrere interaktionen mellem teori og anvendelse ved at se på,
hvordan matematisk programmering og operationsanalyse opstod og
udviklede sig i kølvandet på anden verdenskrig.

Vi skal se, hvordan disse enkelte områder af matematikken udviklede sig i vekselvirkning mellem
praktisk problemløsning og matematiks grundforskning som følge af den
amerikanske symbiose mellem militæret og naturvidenskab i
efterkrigstidens USA.

 

I det andet foredrag fokuserer vi på problemet om den rejsende
handelsmand (Eng: Travelling Salesman Problem, TSP), som er det mest
studerede diskrete optimeringsproblem. Vi vil gennemgå dette problem historisk, fra starten i 1930, og vise hvordan
udviklingen af matematiske algoritmer, de såkaldte Branch & Cut
algoritmer, idag er den best benyttede metode til svære kombinatoriske problemer.

Yderligere vil vi vise, at de Lineære Programmerings teknikker, som blev opfundet under anden verdenskrig,
stadig udgør kernen i metoderne.

Til sidst kigger vi fremad og ser på aktuel forskning i en variant af TSP problem, nemlig TSP med flere
objektiv funktioner.
 

Gratis arrangement for medlemmer af IDA og IDA Matematik. Andre kr. 75.00.


 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 21. marts 2012

Kl. 18:00 - 21:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Ekstern mødedeltager

75 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.075 kr.

Tilmeldingsfrist

21. marts 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

50


Ledige pladser

28


Arrangementsnr.

125772


Arrangør

IDA Matematik