Arrangement

Patient@home projekterne: Innovation og løsning af vitale problemer for at kunne blive i eget hjem

Kom og hør om Patient@home projekterne, som har til hensigt at forbedre sundhedssektoren gennem teknologiunderstøttet behandling, monitorering og rehabilitering i patientens eget hjem.

København V

Torsdag d. 11. oktober 2018

Kl. 16:45 - 20:00

Gratis

 

Beskrivelse

Ideen bag Patient@home projekterne er at forbedre sundhedssektoren gennem teknologiunderstøttet behandling, monitorering og rehabilitering i patientens eget hjem – før, under og efter indlæggelser.

Alle 3 projekter har fokus på brugerdreven udvikling af teknologier, der understøtter patienten i at tage ansvar for egen sundhed og behandling - og gør det muligt at være patient i eget hjem. Projekterne er en del af "Patient@home" , Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt, som er støttet bl.a. af Innovationsfonden og Syddansk Vækstforum.

Senere er det mulighed at dykke længere ned i nogle af emner ved et fremtidig arr.

Program:

Kl 16:45 Kaffe/te

Kl 17:00 Indledning v/ Keld Olsen, IDA Sundhedsteknologi

Kl 17:05 Mobil sundhedsteknologi til osteoporosepatienter v/ Pernille Ravn Jakobsen, CIMT- Centre for Innovative Medical Technology, SDU

Kl 17:50 Robotrainer Light v/ Anders Stengaard Sørensen, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU

Kl 18:40 Pause med traktement i form af sandwich og drikkevarer

Kl 19:10 Identifikation af højrisikopatienter v/ Thomas Schmidt, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet,

Kl 20:00 Afslutning v/ Keld Olsen, IDA Sundhedsteknologi

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål.

NB. Det er gratis at deltage dog opkræves et no-show gebyr på DKK 200,-, ved afmelding efter den 8. okt. 2018.
____________________________


Uddybning af program:

Mobil sundhedsteknologi til osteoporosepatienter v/ Pernille Ravn Jakobsen, CIMT- Centre for Innovative Medical Technology

Omkring 40 procent af danske kvinder over 50 år rammes af osteoporose, populært kaldet knogleskørhed. En tredjedel af dem oplever knoglebrud som følge af tilstanden. To tredjedele får altså ikke brud, men lever med en diagnose, som kan være svær at håndtere, hvis ikke man får den fornødne hjælp hertil.

Studier viser at kvinderne føler, at de befinder sig i en gråzone, hvor de hverken er syge eller raske, fortæller Pernille Ravn Jakobsen, som er ph.d.-studerende på Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT), SDU og Endokrinologisk Afdeling, OUH.

I sit ph.d.-projekt arbejder hun på at udvikle en app til de kvinder, der gennemgår udredning for osteoporose – og i særdeleshed til dem, der får diagnosen. Appen skal dels sørge for hurtigere og nemmere kommunikation med sundhedsvæsenet, dels hjælpe kvinderne til at leve så ubesværet som muligt med diagnosen, så de ikke sygeliggøres unødvendigt.


Robotrainer Light v/ Anders Stengaard Sørensen, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU

I Danmark indlægges årligt ca. 12.500 mennesker på hospitalet pga. apopleksi (blodprop i hjernen eller hjerneblødning). Apopleksi er den hyppigste årsag til handicap i voksenalderen, og godt halvdelen af disse mennesker har varige mén. Udover de store menneskelige omkostninger apopleksi påfører den enkelte, så estimeres de årlige udgifter til behandling og pleje mv. til 2,7 milliard kroner.

RoboTrainer Light (RTL) består af en snor, der er forbundet til en motor. Når patienten trækker i snoren, kompenserer motoren for armens egen vægt, og man kan på den måde få trænet musklerne ved egen kraft, selvom patienten ikke er stærk nok til at løfte sin arm. Det kan sammenlignes med at stå med kroppen under vand i svømmehallen og bevæge sine arme. Det kræver en indsats, selvom armene holdes oppe af sig selv.

Identifikation af højrisikopatienter v/ Thomas Schmidt, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU

Næsten alle borgere, som indlægges akut på Odense Universitetshospital, bliver triageret i den Fælles Akutmodtagelse (FAM). Patienterne inddeles efter i 5 kategorier - rød, orange, gul, grøn og blå - afhængig af hvor kritisk deres tilstand er.

Patienter i den røde kategori visiteres direkte til hospitalets traumestue, mens patienter fra de orange og gule kategorier visiteres direkte til behandlingsrum, hvor de ofte kobles på en patientmonitor, som løbende overvåger vitale parametre hos patienten. Patienter fra de grønne og blå kategorier revurderes senere. Udfordringen ved denne metode er dog, at en række patienter, som i udgangspunktet ikke var vurderet som højrisikopatienter, pludseligt og uventet bliver dårligere - i værste tilfælde med svære konsekvenser som følge.

Videregivelse af personoplysninger til MedTech Innovation

Deltagerlisten til dette arrangement bliver videregivet til MedTech Innovation da det er nødvendigt for afvikling af arrangementet. Deltagerlisten indeholder dit navn, titel og firma, hvis det er oplyst ved tilmeldingen. Oplysningerne anvendes alene ved dette arrangement. Hvis du afmelder dig arrangementet, vil oplysningerne ikke blive videregivet.

 

Praktisk Info

Hvor

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31 - 33

1780 København V


Hvornår

Torsdag d. 11. oktober 2018

Kl. 16:45 - 20:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

08. oktober 2018 - kl. 14:00


Antal pladser

90


Ledige pladser

58


Tilvalg

Ledsager

0 kr.

Arrangementsnr.

327484


Arrangør

IDA Sundhedsteknologi


Medarrangører

IDA Design & Innovation

IDA Embedded

IDA Fremtidsteknologi

IDA Mechanical

IDA Mechanical Sjælland

IDA Proces

IDA Sjælland

Sundhedsteknologisk Udvalg, IDA Nordsjælland