Arrangement

Patienthome projekterne: Innovation og løsning af vitale problemer for at kunne blive i eget hjem

På dette gå-hjem-møde skal vi høre om Patient@home projekterne, og hvordan de kan forbedre sundhedssektoren i fremtiden.

Aarhus C

Tirsdag d. 30. oktober 2018

Kl. 17:00 - 19:00

Gratis

 

Beskrivelse

Først skal vi høre om udviklingen af en App, som har til hensigt at gøre kommunikationen med sundhedsvæsenet nemmere. Efter pausen skal vi høre om Robotrainer Light, der træner patientens muskler ved egen kraft, selvom patienten ikke kan løfte sin arm.

Begge projekter har fokus på brugerdreven udvikling af teknologier, der understøtter patienten i at tage ansvar for egen sundhed og behandling - og gør det muligt at være patient i eget hjem. Projekterne er en del af "Patient@home" , Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt, som er støttet bl.a. af Innovationsfonden og Syddansk Vækstforum.

Program

  • kl. 17 Indledning v/ Keld Olsen Sundhedsteknologi
  • kl. 17.05 "Mobil sundhedsteknologi til osteoporosepatienter" v/ Pernille Ravn Jakobsen, CIMT- Centre for Innovative Medical Technology, SDU
  • kl. 17.45 Pause, IDA byder på sandwiches og vand.
  • kl. 18.15 "Robotrainer Light" v/ Anders Stengaard Sørensen, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU
  • kl. 19-19.30 Mulighed for at netværke
  • kl. 19.30 Afslutning v/ Keld Olsen Sundhedsteknologi

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål

NB. Det er gratis at deltage dog opkræves et no-show gebyr på DKK 200,-, ved afmelding efter den 26. okt. 2018.
____________________________

Mobil sundhedsteknologi til osteoporosepatienter v/ Pernille Ravn Jakobsen, CIMT- Centre for Innovative Medical Technology

Omkring 40 procent af danske kvinder over 50 år rammes af osteoporose, populært kaldet knogleskørhed. En tredjedel af dem oplever knoglebrud som følge af tilstanden. To tredjedele får altså ikke brud, men lever med en diagnose, som kan være svær at håndtere, hvis ikke man får den fornødne hjælp hertil.

Studier viser at kvinderne føler, at de befinder sig i en gråzone, hvor de hverken er syge eller raske, fortæller Pernille Ravn Jakobsen, som er ph.d.-studerende på Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT), SDU og Endokrinologisk Afdeling, OUH.

I sit ph.d.-projekt arbejder hun på at udvikle en app til de kvinder, der gennemgår udredning for osteoporose – og i særdeleshed til dem, der får diagnosen. Appen skal dels sørge for hurtigere og nemmere kommunikation med sundhedsvæsenet, dels hjælpe kvinderne til at leve så ubesværet som muligt med diagnosen, så de ikke sygeliggøres unødvendigt.

Robotrainer Light v/ Anders Stengaard Sørensen, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU

I Danmark indlægges årligt ca. 12.500 mennesker på hospitalet pga. apopleksi (blodprop i hjernen eller hjerneblødning). Apopleksi er den hyppigste årsag til handicap i voksenalderen, og godt halvdelen af disse mennesker har varige mén. Udover de store menneskelige omkostninger apopleksi påfører den enkelte, så estimeres de årlige udgifter til behandling og pleje mv. til 2,7 milliard kroner.

RoboTrainer Light (RTL) består af en snor, der er forbundet til en motor. Når patienten trækker i snoren, kompenserer motoren for armens egen vægt, og man kan på den måde få trænet musklerne ved egen kraft, selvom patienten ikke er stærk nok til at løfte sin arm. Det kan sammenlignes med at stå med kroppen under vand i svømmehallen og bevæge sine arme. Det kræver en indsats, selvom armene holdes oppe af sig selv.

____________________________

Arrangementet udbydes i samarbejde med MedTech Innovation.

Videregivelse af personoplysninger til MedTech Innovation
Deltagerlisten til dette arrangement bliver videregivet til MedTech Innovation da det er nødvendigt for afvikling af arrangementet. Deltagerlisten indeholder dit navn, titel og firma, hvis det er oplyst ved tilmeldingen. Oplysningerne anvendes alene ved dette arrangement. Hvis du afmelder dig arrangementet, vil oplysningerne ikke blive videregivet.

 

Praktisk Info

Hvor

EY Huset

Værkmestergade 25, 15.sal

8000 Aarhus C

Lokale 1, 2, 3 - 15 etage (kl.19-19.30 mulighed for at netværke)


Hvornår

Tirsdag d. 30. oktober 2018

Kl. 17:00 - 19:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

26. oktober 2018 - kl. 14:00


Antal pladser

44


Ledige pladser

17


Tilvalg

Ledsager

0 kr.

Arrangementsnr.

327478


Arrangør

IDA Sundhedsteknologi


Medarrangører

Elektroteknisk Gruppe, IDA Østjylland

IDA Design & Innovation

IDA Fremtidsteknologi

IDA Mechanical

IDA Proces

IDA Sjælland

IT Gruppen, IDA Østjylland

Sundhedsteknologisk Udvalg, IDA Østjylland