Arrangement

Performancetest af installationerne – reglerne og eksempler på bestilt kvalitet efter dumpet test

Installatører skal til at være meget opmærksomme på kravene til performancetest i udbuddene for at undgå store tab med tilretninger, for at få udbetalt de sidste vigtige rater.

Aalborg Ø

Onsdag d. 21. marts 2018

Kl. 14:30 - 17:00

Gratis

 

Beskrivelse

Reglerne for performance test af de tekniske installationer er skrevet af bygningsstyrelsen for at stillede krav overholdes, når bygninger tages i brug. Erfaringerne for stat, kommuner og private bygherrer med brugen af performance test er så gode, at der i de fleste større udbud fra staten og også fra kommuner og private bygherrer kommer krav om performancetest, så installatører, der har udført de tekniske installationer må påregne, at deres arbejde rent ud sagt kan dumpe, så installationer må laves om eller alternativt, at der gøres fradrag i betalinger, så andre installatører kan betales for at ændre installationer, så bygherren får det oprindeligt aftalte i udbuddet til den oprindeligt aftalte pris.

Performance test må ikke forveksles med den funktionsafprøvning, som kræves i det nye bygningsreglement – BR18, idet denfunktionsafprøvning blot er generelle minimumskrav. I udbuddene kan bygherrer kræve meget mere via performance test end minimums kravene for funktionstest i BR18.

Fuldt program samt priser ses ved at klikke på Tilmeld.

Danvak = VVS/TF + IDA HVAC

Vær opmærksom på, at alle medlemspriser forudsætter medlemskab af IDA HVAC.

 

Praktisk Info

Hvor

Aalborg Universitet

Thomas Manns Vej 23

9220 Aalborg Ø


Hvornår

Onsdag d. 21. marts 2018

Kl. 14:30 - 17:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

20. marts 2018 - kl. 23:59


Antal pladser

55


Ledige pladser

1


Tilvalg

Ledsager

0 kr.

Arrangementsnr.

326460


Arrangør

IDA HVAC