Arrangement

Pesticidforskning – nyt om miljø, sundhed og regulering

Odense C

Mandag d. 06. maj 2013

Kl. 09:30 - 16:30

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Pesticidforskning – nyt om miljø, sundhed og regulering

Benyt denne unikke lejlighed til at få forskernes egen præsentation af den nyeste forskning indenfor bekæmpelsesmidler og få overblik over de nyeste tiltag, der fremover skal regulere anvendelsen af pesticider.

På dette møde vil vi præsentere noget af den nyeste forskningsbaserede viden indenfor bekæmpelsesmidler og på denne måde på tværs af forskellige faglige tilgange belyse, hvilken viden vi kan benytte os af og hvad vi mangler for at kunne føre dansk og europæisk miljøpolitik ud i livet.

Hvor langt er der fra politik og de anvendte virkemidler til landbrugsrådgivning i praksis, når man ønsker at nedsætte pesticidanvendelsen og ikke mindst miljø- og sundhedseffekter?  Har vi den rigtige og nødvendige viden for at beskytte mennesker og miljø bedst muligt mod uønskede virkninger og hvordan kommer den viden i spil hos de centrale aktører i produktionen?

Mødet er planlagt af IDAmiljø i samarbejde med Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelkontor og flere af indlæggene fra forskerne er valgt blandt de seneste forskningsprojekter finansieret under bekæmpelsesmiddelprogrammet.

Målgruppen for mødet er alle aktører indenfor pesticidområdet, herunder kommunalt ansatte, rådgivere, landbrugskonsulenter, NGO’er og studenter, der ønsker overblik og adgang til den nyeste viden, som den fremsættes af forskerne selv. Det er et af formålene med mødet at bringe faggrupper sammen på tværs af forskningsmiljøer i såvel sundheds- som miljøområdet og få denne viden koblet med den virkelighed, som landbruget og dets konsulenter står med til daglig. 

PROGRAM

9.30 -10.00 Ankomst og registrering – kaffe/te

10.00 -10.10 Velkommen og introduktion v/Helle Westphal

10.10 -10.45 Ny pesticidplan og nyt afgiftssystem - sprøjteplanerne v/Lea Frimann Hansen, Kontorchef, Miljøstyrelsen
 
10.45 -11.15 Fra viden til landbrug v/Poul Henning Petersen, Videnscentret for Landbrug

11.15 -11.35 Kort pause

11.35 - 12.05 Antibiotika resistens i miljøet: Bidrager landbrugets anvendelse af kobber til spredning af antibiotika resistente bakterier? v/Kristian Kofoed Brandt, Plante- og Miljøvidenskab, KU

12.05 - 12.35  Bier og økosystemer. Hvordan påvirkes de af anvendelsen af pesticider? v/Marianne Bruus.

12.35 - 13.20 Frokost

13.20 – 13.50 Klimaeffekters betydning for udvaskning af pesticider v/Peter van der Keur, GEUS

13.50 - 14.20 Målsætning og indikatorer for vandløb v/Nikolaj Friberg, Aarhus Universitet

14.20 - 14.50  Kaffe/te

14.50 - 15.20 Anvendelse af pesticider på rekreative arealer v/Anne Mette Dahl Jensen, Skov & Landskab, Københavns Universitet

15.20 - 15.50 Beskyttelse af grundvandet mod pesticider. Erfaringer fra andre lande: situationen i Holland, England, Sverige og Tyskland v/Jeanne Kjær, Rambøll

16.50 -16.00 Oplæg til diskussion: Fremtidigt behov for forsknings og vidensopbygning. v/Jørn Kirkegaard, Miljøstyrelsen.

16.00- 16.30 Opsamling og afslutning v/Helle Westphal
 
Pris medlem af IDAmiljø 750 kr.

 

Praktisk Info

Hvor

Ingeniørhuset i Odense

Englandsgade 25

5000 Odense C


Hvornår

Mandag d. 06. maj 2013

Kl. 09:30 - 16:30


Pris

Arrangør

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

125 kr.

Studiemedlem

125 kr.

Arbejdsledig, medlem

425 kr.

Seniormedlem

425 kr.

Ekstern mødedeltager

1.000 kr.

Medlem

1.000 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

3.000 kr.

Tilmeldingsfrist

03. maj 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

60


Ledige pladser

60


Arrangementsnr.

996418


Arrangør

IDA Miljø