Arrangement

Problemer i forbindelse med efterisolering af bygninger

Ved mødet behandles de problemer, der kan opstå i forbindelse med efterisolering af eksisterende bygninger, herunder hvordan problemerne undersøges og afhjælpes. Foredragsholderne er begge erfarne personer indenfor området.

Mandag d. 17. november 2014

Kl. 19:00 - 21:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

I de senere år er flere og flere bygninger blevet efterisoleret for at spare på energien. I de fleste tilfælde går det godt, men der er også mange eksempler på problemer, fx med opfugtning af konstruktioner og skimmelvækst, hvis arbejdet ikke er udført korrekt.

Seniorforsker ph.d. Eva B. Møller, SBi belyser hvor der med størst fordel kan efterisoleres og hvordan efterisolering kan ske uden at det medfører problemer - herunder om hvordan placeringen af isoleringen inden eller uden for den oprindelige klimaskærm påvirker temperatur og fugtforholdene i konstruktionen. Der vises en række eksempler på korrekt udførelse af efterisolering, og det belyses, hvor en indsats er mest lønsom.

Direktør, civ.ing. Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik viser eksempler på problemer med efterisolering. Det demonstreres, hvor der især er problemer med den praktiske udførelse, hvad der går galt, hvordan en undersøgelse kan gennemføres, og hvordan der kan ske udbedring.    

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 17. november 2014

Kl. 19:00 - 21:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

IDA Engineering Club

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

17. november 2014 - kl. 23:30


Antal pladser

60


Ledige pladser

3


Arrangementsnr.

312442


Arrangør

IDA Syn og skøn