Arrangement

Procesteknik hos B&W Vølund

Glostrup

Mandag d. 13. maj 2013

Kl. 15:30 - 19:30

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Procesteknik hos B &W Vølund

Formålet er at præsentere det nyeste inden for procesteknik samt udviklingen/anvendelse af processer og udstyr.

 

Deltagerne får en indsigt i den nyeste teknologi, der anvendes til det nye affaldsforbrændingsanlæg hos Amager Ressource Center (tidl. Amagerforbrænding) samt de igangværende forskningsprojekter. Der sættes fokus på optimering af reguleringsstrategi og de udfordringer der er ved opstart af nye anlæg.

 

15.30
Registrering – og kaffe/te 
  
15.45
Velkommen 
 
Indledning og præsentation af eftermiddagens program og indlægsholderne

16.00
Moderne energi udnyttelse af affald
 
Affald betragtes i dag som en ressource og en del af det udnyttes bedst som et brændsel med meget lav CO2 emission. Indlægget giver en kort indblik i den affaldspolitiske dagsorden. En præsentation af udviklingen indenfor moderne ovn/kedel teknologier til affaldsforbrænding. Der vil blive lagt vægt på følgende emner; ovne med vandkølet forbrændingsriste og slidzoner, avanceret reguleringssystemer ACC, design af forbrændingsluft systemer og kedler med CFD (Computational Fluid Dynamics software), optimering af procesdata og virkningsgrader, korrosionsbeskyttelse og anvendelse af Inconel®. De enkelte teknologier vil blive sammen holdt med de systemer som er beskrevet i EU’s BAT kravene  v/Ole Hedegaard

16.45
R&D projekter hos B&WV
 
Hos BWV spænder vores udvikling bredt fra klassiske mekaniske konstruktioner eller nye styresystemer til anvendt forskning i samarbejde med universiteter. Der vil blive præsenteret en gennemgang af en række udviklingsprojekter for at vise bredden i projekterne. Endvidere vil resultaterne franogle af forskningsprojekterne blive præsenteret. v/Thomas Normann
 
17.30:Pause
 
18.00
Optimering af reguleringsstrategi

Gennem de senere år har B&WV udviklet og afprøvet en række softsensorer for at forbedre og optimere reguleringen af WtE (Waste to Energy) anlæg. Softsensorene, der har været udviklet, baserer sig på både eksisterende og nye målinger. Med softsensorer og vide om procesrespons har det været muligt at forbedre performance på WtE anlæg. v/Søren Nyman Thomsen

 
18.45
Opstart og indtrimning af affaldsforbrændingsanlæg. v/Benny Sørensen
 
 
19:30
Afsluttende Bemærkninger

Gratis Arrangement og iht. til IDA´s regler.

Medarrangør: IDA Proces

Husk! at opgive din mailadresse ved tilmelding, da der bliver udsendt elektronisk evalueringsskema efter mødet.

 

 
 


 

 

 

Praktisk Info

Hvor

B&W Vølund A/S

Odinsvej 19

2600 Glostrup


Hvornår

Mandag d. 13. maj 2013

Kl. 15:30 - 19:30


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

10. maj 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

90


Ledige pladser

34


Arrangementsnr.

997249


Arrangør

IDA Energi


Medarrangører

IDA Proces