Arrangement

Projektledelse i uforudsigelige projekter

Hvad gør du som projektleder, når du ikke længere kan planlægge vejen til målet, eller knap nok ved, hvilket endemål der er muligt eller bedst? På denne workshop får du værktøjer og metoder fra kompleksitetsvidenskaben, så du er bedre rustet fremover.

København V

Mandag d. 08. oktober 2018

Kl. 17:00 - 20:00

Fra 50 kr.

 

Beskrivelse

Organisationer påvirkes af flere og flere faktorer, og folk omkring et projekt eksponeres konstant for feedback og ny viden. Dette mindsker projektlederens muligheder for at forudsige og forme adfærden omkring projektet og dermed skabe forudsigelige udfald. Derfor kræver effektiv projektledelse stadigt oftere, at man formår at skabe resultater i et dynamisk landskab af meninger, udvikling og uforudsigelighed, hvor man kan sige, at det ofte er den akkumulerede adfærd, der er styrende for, hvor projektet bevæger sig hen, mere end det er nogen central kraft.

Med udgangspunkt i en kommende bog (forår 2019 på Samfundslitteratur) om emnet vil forfatteren bag vise, hvordan du kan få større udbytte af dine projekter med udgangspunkt i kompleksitetstankegangen. Du vil få praktiske greb til at lede projekter i komplekse kontekster og ikke mindst dyb indsigt i, hvilken tænkning der bliver nødt til at følge med.

På workshoppen får du:

  • Forståelse for, hvorfor konventionelle projektledelsesmetoder og ofte også en række agile procesmetoder kommer til kort i en dynamisk og kompleks virkelighed
  • Præsentation af en sammenhængende tilgang til projekter i komplekse og konstant foranderlige systemer (complex evolving system)
  • Opmærksomhed på, hvor jeres organisationen så at sige er ude af sync med intentionerne for jeres projekter
  • Øvelse i at bruge enkelte specifikke metoder – eks. Cynefin Framework, en model til meningsskabelse og beslutningstagning udviklet af David Snowden.

Om oplægsholderen

Jacob Christoffer Pedersen er til daglig partner og direktør for konsulentydelser i Incento. Her arbejder han som konsulent og facilitator inden for organisations- og ledelsesudvikling. Hans fokus er på kompleksitet i organisatoriske sammenhænge, og på hvordan man skaber rammerne for, at udvikling og resultatskabelse kan finde sted i organisatorisk/samfundsmæssig virkelighed præget af dynamik og uforudsigelighed. Den praktisk erfaring har Jacob fra ledende stillinger samt som projektleder inden for kommunikationsbranchen på både dansk og nordisk plan. Jacob holder jævnligt foredrag og workshopper om temaet og skriver om det på Incentos egen blog. Jacob er desuden forfatter til en kommende bog om dagens emne, ”Et Projektkompas – projektledelse i komplekse og konstant foranderlige omgivelser”, der udkommer på Samfundslitteratur i foråret 2019.


Skal du med til andre møder/kurser? Læs mere her: IDA Proces' Arrangementskalender

Bliv medlem af IDA Proces netværket og opnå rabat på deltagelse i møder/kurser
Medlemskab af IDA Proces er gratis for IDA medlemmer, tilmeld dig her hvis du ønsker medlemskab (husk du skal være logget på ida.dk), vælg Min Profil → Netværk og Abonnementer. Alle kan tilmelde sig IDA Proces' nyhedsmail gratis, tilmeld dig her hvis du fremover vil modtage IDA Proces' nyhedsmail.

Vigtig oplysning vedr. persondata på deltagerlister
Dit navn, titel og firma vil optræde på deltagerlisten til dette arrangement. Deltagerlisten er tilgængelig for arrangøren og de øvrige deltagere på selve arrangementet i form af en fysisk deltagerliste og online deltagerliste. Ved nogle arrangementer udleveres endvidere navneskilt, hvor dit navn, titel og firma fremgår. Hvis du afmelder dig arrangementet, vil dine oplysninger ikke fremgå af deltagerlisten.

 

Praktisk Info

Hvor

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V

Lokale: Se infotavle i receptionen


Hvornår

Mandag d. 08. oktober 2018

Kl. 17:00 - 20:00


Pris

Firmamedlem

50 kr.

Medlem af arrangør

50 kr.

Ledig

50 kr.

Studiemedlem

50 kr.

Medlem

75 kr.

Seniormedlem

75 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

250 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

500 kr.

Tilmeldingsfrist

07. oktober 2018 - kl. 23:55


Antal pladser

30


Ledige pladser

9


Arrangementsnr.

328161


Arrangør

IDA Proces