Arrangement

Realkredit - belåning

Ejendomsøkonomi, i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, er en vigtig del af landinspektørernes rådgivningsområde, herunder også kendskabet til realkreditsystemet, långivere og belåning.

Vejle

Torsdag d. 28. april 2016

Kl. 09:00 - 16:30

Fra 3.600 kr.

 

Beskrivelse

Ejendomsøkonomi, i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, er en vigtig del af landinspektørernes rådgivningsområde, herunder også kendskabet til realkreditsystemet, långivere og belåning.

Formålet med kurset er bl.a. at medvirke til:

- at præsenterer det danske realkreditsystem og de forskellige långivere (bank, realkredit m.v.), belånings principper og valg af lånetyper. Endvidere også indfrielse, konvertering og hjemtagelse af lån. Hvad er god og kvalificeret rådgivning?

- at få kendskab til de forudsætninger, som ligger til grund for långivningen – ændring af pantgrundlag. Herunder en vurdering af kunden og vurdering af den faste ejendom. Herunder med et specielt fokus på de forudsætninger som indgår ved vurdering af fast ejendom - og forskellige typer (erhvervs)ejendomme.

- at tydeliggøre de primære sagstyper og rådgivningsområder som indgår i landinspektørernes arbejde/rådgivning ved udstykning og køb/salg af fast ejendom, herunder bl.a. anvendelse af uskadelighedsattest og udfordringer ved udstykning fra ejerlejlighedsejendomme.

Der vil blive givet et overblik om følgende emner:

 • Det Danske realkreditsystem – og retsgrundlaget og principperne herfor, herunder
  o Det dansk realkreditsystems særlige profil
  o Udvikling af lovgivning og reformer
  o Lånegrænser og udvikling af realkreditprodukter
  o Regler om ansvarlig låntagning og långivning, og kreditvurdering
 • Realkreditbelåning, sagsbehandling og rådgivning
  o Behandling af lånesager, regler og processer
  o Om samspillet mellem realkredit og bankfinansiering
  o Eksempler på typer af lånesager: Erhvervsejendomme, Andelsboliger, mv.
  o Eksempler på konkrete (mere komplekse) lånesager og valg af lånetyper, herunder:
  o Udviklingsprojekter: Finansiering ved projektudvikling, udstykning og salg
  o Kreditvurdering af ansøger
 • Vurdering af fast ejendom til belåning – og andre forudsætninger for långivning.
  o Ansættelse af ejendomsværdi som grundlag for belåning
  o Forskellen mellem den offentlige ejendomsvurdering og vurdering som grundlag for be-låning
  o Vurderingsprincipper for forskellige ejendomskategorier og det formelle system
  o Vurdering i praksis: Organisation, datagrundlag og processer
  o Eksempler på vurdering af forskellige ejendomstyper
  o Hvorledes indgår risici vedr. markedsudvikling og beliggenhed?
  o Omkostninger ved lånesager, panthavererklæringer, relaksation 
 • Opsummering af de sagstyper og rådgivningsområder som indgår i landinspektørens arbejde ved udstykninger og køb/salg af fast ejendom, herunder anvendelse af uskadelighedsattest og udfordringer ved udstykning fra ejerlejlighedsejendomme.

Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltage-re.

Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i gældende lovgivning, praksis og domstols-afgørelser på området. Der fremsendes digital kursusmappe med oplæg og baggrundsmateria-le.

Desuden udleveres Håndbog i boligfinansiering af Susanne Nielsen. Der skal vælges mellem trykt udgave eller online version inden kurset.

Emnerne vil – så vidt muligt – blive suppleret med gennemgang af relevante cases.

Kursuslærer
- Susanne Nielsen, Realkreditankenævnet.
- Regnar Kirkeby, BRF-Kredit.
- Pia Østergaard, Geodatastyrelsen

Kursusleder
- Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

Kursusdeltagelse
Kurset henvender sig til praktiserende landinspektører og andre, som ønsker kendskab til det danske realkreditsystem og långivere og lånetyper m.v. i praksis.

Kursusafgift, inkl. bog/online version
3.600 kr. + moms for medlemmer af DdL IDA.
3.900 kr. + moms for øvrige deltagere.

Tilmeldingsfrist
25. april 2016, kl. 16.00

Afmeldingsfrist
Ved afmelding efter d. 21. marts betales 25 %
Ved afmelding efter d. 14. april betales 100 %

 

Praktisk Info

Hvor

Scandic Jacob Gade

Flegborg 8

7100 Vejle


Hvornår

Torsdag d. 28. april 2016

Kl. 09:00 - 16:30


Pris

Ledig

3.600 kr.

Medlem

3.600 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

3.900 kr.

Tilmeldingsfrist

25. april 2016 - kl. 16:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

12


Arrangementsnr.

314568


Arrangør

Landinspektørforeningen