Arrangement

RISK Generalforsamling

Tirsdag d. 21. februar 2012

Kl. 18:00 - 19:00

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning om arbejdet i selskabet
3. Forelæggelse af selskabets reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDA's fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
7. Valg af formand (formanden er ikke på valg i 2012) 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Gert Sjösten afgår efter tur (forsætter som associeret til bestyrelsen)
Henrik Nielsen er på valg og genopstiller
Nijs Jan Duijm opstiller
Hans Schjær-Jacobsen ønsker at udtræde af bestyrelsen
9. Valg af kritisk revisor
Ove Kongsløv er på valg og genopstiller
10. Eventuelt

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 21. februar 2012

Kl. 18:00 - 19:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

21. februar 2012 - kl. 01:30


Antal pladser

80


Ledige pladser

68


Arrangementsnr.

125614


Arrangør

IDA Risk