Arrangement

RISK Generalforsamling

Onsdag d. 20. marts 2013

Kl. 18:30 - 19:00

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning om arbejdet i selskabet
3. Forelæggelse af selskabets reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDA's fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
7. Valg af formand (formanden er ikke på valg i 2013) 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af kritisk revisor
10. Eventuelt

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 20. marts 2013

Kl. 18:30 - 19:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

19. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

80


Ledige pladser

72


Arrangementsnr.

996951


Arrangør

IDA Risk