Arrangement

Sagkyndig beslutning og stadeopgørelse, hvad omfatter det og hvordan udfører man disse opgaver som udmeldte syns- og skønsmand ?

Hermed indbydes alle interesserede til foredragsarrangement om Sagkyndig beslutning og stadeopgørelse.

Onsdag d. 06. november 2013

Kl. 19:00 - 21:30

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Sagkyndig beslutning i h.t. AB 92 § 46 og stadeopgørelse i h.t. AB 92 § 44 er opgaver, som syns- og skønsmænd med mellemrum bliver udmeldt til af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirk-

somhed, Civilretterne eller efter anmodning fra parternes advokater.

 

Opgaverne opstår for sagkyndig beslutnings vedkommende, når en byggesags parter bliver uenige om udbetaling fra en sikkerhedsstillelse fra bank eller forsikringsselskab og om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller foretage modregning. Skønsmandens opgave er her både at tage stilling til de tekniske og de juridiske forhold, idet det er skønsmanden som indstiller/beslutter om der skal ske udbetaling eller ej.

 

Stadeopgørelse er typisk i forbindelse med en betalingsstandsning, konkurs eller når en entreprenør og bygherre bliver så uenige, at videre samarbejde opgives.  Opgaven er i dette tilfælde typisk at gøre op, hvad værdien af det udførte arbejde er

 

Hvordan disse opgaver gribes an og udføres gennemgås af 2 erfarne eksperter på området:

 arkitekt m.a.a. Erik Jørgensen og civilingeniør Jens Wichmand Jørgensen.

 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 06. november 2013

Kl. 19:00 - 21:30


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

06. november 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

10


Arrangementsnr.

308555


Arrangør

IDA Syn og skøn