Arrangement

Sikre og effektive fortøjningssystemer på skibe

Der er store kræfter på spil, når et skib lægger til kaj. Ved denne aftens arrangement præsenteres et nyt projekt, der skal generere ideer til fremtidens fortøjningssystemer.

Mandag d. 27. januar 2014

Kl. 16:00 - 20:00

Gratis

 

Beskrivelse

Der er store kræfter på spil, når et skib lægger til kaj, så der er god grund til at tænke sig om og tage alle sikkerhedsforanstaltninger. Ikke mindst på skibe, hvis konstruktion gør oversigtsforholdene vanskelige. Eller på skibe hvor trosser og wirer ikke efterses regelmæssigt, eller ikke passer til skibets design. Søfartsstyrelsen har initieret et nyt projekt der skal generere ideer til fremtidens fortøjningssystemer.

Program

16:00 - 16:05 Introduktion til aftenens tema
v/ Bestyrelsesmedlem i Skibsteknisk Selskab Anders Ørgård Hansen OSK-ShipTech A/S.

16:05 - 16:45 Fortøjningssystemer på store skibe
v/ Kaptajn J. Vester Pedersen, Torm A/S.
OCIMF’s ’Ship Inspektion Report (SIRE) Programme’ specificerer krav til fortøjningssystemer til nybygninger sammen med MEG’en (Mooring Equipment Guidelines) 3rd Edition. På denne baggrund bygges nutidens skibe og disse krav sætter standarden for besætningens arbejdssituation og daglige arbejde med fortøjning af skibene. Indlægget afsluttes med gennemgang af en alvorlig fortøjningsulykke, som rederiet netop har oplevet.

16:45 - 17:25 Fortøjningssystemer – er de sikre?
v/ Senior Arbejdsmiljøkonsulent Søren Bøge Pedersen, Søfartens Arbejdsmiljøråd.
Der er store kræfter på spil, når et skib lægger til kaj, så der er god grund til at tænke sig om og tage alle sikkerhedsforanstaltninger. Ikke mindst på skibe, hvis konstruktion gør oversigtsforholdene vanskelige. Eller på skibe hvor trosser og wirer ikke efterses regelmæssigt, eller ikke passer til skibets design. Søfartsstyrelsen har i årene 1997 til 2005 registreret 273 ulykker ved fortøjning.

17:25 - 18:10 Pause og networking med kaffe og sandwich

18:10 - 19:10 Fremtidens fortøjningssystemer
v/ Afdelingschef Kristian Holten Møller, OSK-ShipTech A/S og Specialkonsulent Steen Møller Nielsen, Søfartsstyrelsen
Skal der tænkes nyt i forbindelse med design og indretning af fortøjningsarrangementer, forudsætter det en global forståelse og regulering via IMO. Det kræver at risici underbygges med statistiske data og at det kan anskueliggøres, at der kan designes mere sikre fortøjningskoncepter, der indebærer færre ergonomiske belastninger af besætningen – også ud fra en kommerciel og samfundsøkonomisk synsvinkel. Søfartsstyrelsen har i efteråret 2013 taget første skridt i den retning ved iværksættelse af en forundersøgelse af mulighederne for nye mere innovative fortøjningsløsninger.

19:10 - 20:00 Afrunding og Diskussion

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 27. januar 2014

Kl. 16:00 - 20:00


Pris

Ingeniør, ej medl. IDA

0 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

IDA Engineering Club

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

27. januar 2014 - kl. 01:00


Antal pladser

80


Ledige pladser

33


Arrangementsnr.

309401


Arrangør

IDA Maritim