Arrangement

Sjælland på sporet II

I de næste mange år vil det sjællandske jernbanenet være under kraftig ombygning og oprustning. Når det hele er færdigt i 2027 er der dobbeltspor til Rødby, el drift til Kalundborg, Nykøbing Falster og Køge-Næstved og der er helt nye eltog.

Roskilde

Torsdag d. 01. november 2018

Kl. 12:00 - 16:30

Fra 200 kr.

 

Beskrivelse

Det skaber muligheder for en helt ny trafikbetjening på Sjælland i midten af 2020’erne, der ikke er set siden de faste minuttal blev indført i 1979.

Men hvordan skal den nye trafikbetjening være? Og hvem beslutter hvad? Det sætter konferencen fokus på ved indlæg fra en række aktører.

I slutningen af 2017 udsendtes en plan for den statslige jernbane i høring. Høringen afstedkom mange svar fra regioner og kommuner samt organisationer. Langt de fleste med en kritisk tilgang.

Hvad har reaktionerne på høringssvarene været? En række utilfredse transportordførere har haft Transportministeren i samråd.

På konferencen hører vi Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fortælle om høringssvarene og hvad de har betydet for trafikplanen.

DSB fortæller om hvilke muligheder der er for togbetjeningen med de besluttede tiltag og hvilke udfordringer de giver.

Vi hører også hvad Region Sjælland og en enkelt af kommunerne, nemlig Holbæk, mener om trafikplanen og hvad de har haft af bemærkninger til den.

Vi skal også høre hvad Regionen og Movia har af ønsker og idéer til jernbanetrafikken på Sjælland. Herunder om mere samkørsel mellem den statslige og regionale togtrafik.

Så skal vi høre om hvordan man planlægger togtrafikken i Skåne, hvor al den lokale og regionale jernbanetrafik hører hjemme i regionen og ikke under staten. Altså en hel anden måde end vi gør herhjemme.

Og naturligvis hører vi om hvad kunderne rent faktisk ønsker sig af jernbanetrafikken på Sjælland.

Det hele sluttes af med en paneldebat, hvor indlægsholderne og politikere kommer med bud på hvordan togtrafikken på Sjælland bedst kan drives og organiseres, så man kan få flere til at tage toget i fremtiden.

Program (med forbehold for ændringer)

12.00: Registrering

12.20: Velkomst ved Borgmester Joy Mogensen, Roskilde Kommune

12.30: Den statslige trafikplan for jernbanen – efter høringen

Der kom mange høringssvar til den statslige trafikplan. De fleste med ønsker om mere trafik end planen indeholdt. Hvad er den videre proces frem mod den endelige trafikplan?

Ved Jan Jørgensen, Trafik-, Bolig og Byggestyrelsen.

13.00: Udfordringerne for regionaltogsbetjeningen på Sjælland

Hvordan forventer DSB at regionaltogsbetjening på Sjælland bliver i fremtiden, når Ny Bane, elektrificeringsprogrammet, nye signaler og nye tog bliver til virkelighed? Hvordan bliver toget endnu mere attraktivt?

Ved Joachim Bak, DSB.

13.20: De regionale og kommunale ønsker til banebetjeningen

Regionens og kommunernes ønsker i deres høringssvar til den statslige trafikplan.

Ved Lars Bosendal, Region Sjælland og Lasse Emil Stougaard, Holbæk kommune.

13.50: Movias Mobilitetsplan 2021

Det er vigtigt, at "fødelinjerne" i form af lokalbaner og R-buslinjer (det strategiske net) også bliver opdateret og reinvesteret i, for at det statslige jernbanenet bliver en succes.

Visioner om mere samdrift mellem de statslige og de regionalt finansierede baner for at fjerne flest mulige barrierer ved hjælp af flest mulige direkte pendlerforbindelser, og som ikke kræver mere kapacitet på infrastrukturen.

Ved Peter Rosbak Juhl, Movia.

14.10: Pause

14.30: Transportstrategi for Skåne

Her har regionen, der også har ansvaret for hele den regionale togtrafik, politisk fastlagt at stræbe efter 40 % markedsandel for den kollektive trafik. Strategien blev vedtaget sidste år og har efterfølgende været styrende for en mobilitetsstrategi og en togstrategi med dobbeltdækkere.

Ved Infrastrukturstrateg Emilie Peterson, Region Skåne.

14.50: Hvilke ønsker og krav har kunderne til togtrafikken?

Passagerpulsen har i nogle år analyseret kundernes ønsker og udfordringer med den kollektive trafik. Imødekommes disse af de foreliggende planer?

Ved Laura Kirch Kirkegaard/Lars Wiinblad, Passagerpulsen.

15.10: Pause

15.30: Paneldebat

Paneldebat med lokalt valgte transportordførere, regionsrådsmedlemmer og kommunalpolitikere samt indlægsholderne. Ordstyrer: politisk redaktør ved TV2 Øst, Ivan Nielsen.

16.30: Afslutning.

 

Praktisk Info

Hvor

Restaurant Håndværkeren

Hersegade 9

4000 Roskilde


Hvornår

Torsdag d. 01. november 2018

Kl. 12:00 - 16:30


Pris

Ledig

200 kr.

Studiemedlem

200 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

250 kr.

Firmamedlem

250 kr.

Medlem af arrangør

250 kr.

Medlem

300 kr.

Seniormedlem

300 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

400 kr.

Tilmeldingsfrist

30. oktober 2018 - kl. 14:00


Antal pladser

70


Ledige pladser

3


Arrangementsnr.

328430


Arrangør

BYG Sjælland, IDA Sjælland


Medarrangører

IDA Mechanical Sjælland

IDA Rail