Konference

Skibsfartens røggasemissioner

Mandag d. 25. februar 2013

Kl. 09:00 - 16:30

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Miljøkrav med hensyn til begrænsning af røggasemissioner fra skibe er stigende og stadigt bredere fokuserede. Skibsdesignere og redere skal tage hensyn til flere og flere faktorer i deres design og operation for at sikre hensynet til det omgivende miljø. Muligheden for at leve op til denne nye lovgivning samt konsekvenserne heraf vil blive belyst på konferencen, af nogle aktører, som har arbejdet intensivt med problemstillingen i de seneste år – både redere, motorfabrikanter, klasseselskaber, konsulenter samt universitetsverdenen. Der vil på konferencen blive givet konkrete bud fra disse aktører på, hvordan man i fremtiden kan møde de skærpede krav til skibes røggasemissioner.

Ved at deltage i denne konference vil man således blive opdateret om nogle af de vigtigste miljøproblemstillinger relateret til skibsfarten, ligesom man får rig mulighed for at drøfte nogle af disse emner med såvel eksperter som kolleger i det maritime erhverv.

Pris
Kr. 1.500 inkl. moms (kr. 500 for studerende). Prisen inkluderer frokost og forfriskninger. Skriftligt materiale er ikke inkluderet i prisen, men dagens præsentationer vil være at finde på Skibsteknisk Selskabs hjemmeside efter konferencen (www.skibstekniskselskab.dk).

Program

9.00 – 9.30 Registrering, kaffe/the og morgenbrød.

9.30 – 9.40 Keynote speech
v/ Thomas S. Knudsen, Senior Vice President, MAN Diesel & Turbo

9.40 – 10.20 Computermodel for beregning af EEDI og røggasemissioner for forskellige skibstyper 
v/ chefkonsulent Hans Otto Kristensen, Danmarks Rederiforening. 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Syddansk Universitet (SDU) har med støtte fra Den Danske Maritime Fond, udarbejdet et nogle computerprogrammer til beregning af energiforbrug og emissioner for containerskibe, massegodsskibe (bulk carriers) samt tankskibe. De tre skibstyper behandles som 3 generiske modeller, således at brugeren blot skal specificere skibets lastekapacitet, hvorefter det pågældende program beregner et sæt typiske hoveddimensioner og øvrige skibstekniske data for den aktuelle skibstype. Ud fra disse ”standard” hoveddimensioner beregnes energiforbrug og røggasemissioner, og brugeren kan herefter justere på hoveddimensionerne samt en række tekniske data, så et mere individuelt skib, danner baggrund for fornyede energi- og emissionsberegninger. Foredragsholderen vil med et par praktiske eksempler forklare programpakkens funktionalitet.

10.20 – 10.50  Pause

10.50 – 11.30 Hvorledes kan EEDI reduceres ved hjælp af ny motorteknologi?
v/ Niels B. Clausen, senior manager, MAN Diesel & Turbo

Ny lovgivning omkring skibes effektivitet stiller øgede krav både til skibenes design samt til effektiviteten af den samlede maskininstallation. Herved opnås lavere emission af CO2 samt en forbedret brændstoføkonomi. MAN Diesel & Turbo har udviklet en række løsninger på denne problemstilling, herunder en helt ny G-motor serie af MAN B&W low-speed to-takt motorer samt nye optimerings- og motorkontrolmetoder. Endvidere tilbydes Waste Heat Recovery Systemer til genvindning af spildvarmen samt Kappel propellere. I december 2012 blev de første ME-GI low speed to-takt gasmotorer ordret, og ved brug af LNG som brændstof opnås også en betragtelig reduktion af CO2 emissionen.

11.30 – 11.50   Hvornår kan det betale sig at bruge en SOx scrubber – presentation af et beregningsværktøj
v/ Jesper Aagesen, Lloyd’s Register

Lloyd’s Register har udviklet et beregningsværktøj som hjælper med at sammenligne omkostningerne ved at bruge en scrubber i stedet for at sejle med lav svovl bunkers.Da det til en stor grad er bunkers priser og sejlruten som bestemmer om det kan betalesig at instalere en scrubber, er det disse og andre faktorerer som kan varieres for at sammenligne de løbende omkostninger og pay back tiden.

11:50 – 12:00 Opdatering fra BLG 17-mødet afholdt den 4.- 8. februar 2013
v/ Clea Henrichsen, Søfartsstyrelsen 

På det 17. møde i Sub-Committee on Bulk Liquids and Gases (BLG) i IMO behandles bl.a. et forslag til ændring af retningslinjerne for røggasrensningssystemer, herunder den minimum tilladelige pH-værdi i det udledte vaskevand, hvilket har betydning for design og operation af open-loop scrubbere til havs og i havn.
 
12.00 – 12.30  Fremtidens udfordringer med hensyn til lavere svovludslip – En reders erfaringer
 v/ Allan Lind Grodin, DFDS

DFDS har, i samarbejde med Alfa Laval og MAN Diesel & Turbo over længere tid testet en stor udstødningsgasscrubber om bord på Ro-Ro skibet FICARIA SEAWAYS. Med de nye svovlregler lige rundt om hjørnet vil DFDS fortælle om deres erfaringer, problemer og muligheder for at opfylde kravene i 2015 med den eksisterende flåde af Ro-Ro og Ro-Pax skibe.

12.30 – 13.30  Frokost

13.30 – 14.00  Fremtidsperspektiver for global brug af LNG til skibsfremdrift
v/ Jesper Aagesen, Lloyds  Register

I april 2011 igangsatte Lloyd's Register et omfattende studie med det formål at identificere  hvordan infrastrukturen for bunkring af LNG vil kunne udvikle sig og vurdere potentialet for,  at LNG bliver taget i anvendelse som brændstof for oceangående skibe. Studiet indeholder  bl.a. identifikation af mulighederne for LNG-drevne oceangående skibe i et globalt  perspektiv, herunder kortlægning af fartsmønstre, bunkringsefterspørgsel og tilgængelighed  af LNG samt udvikling af en helt ny og interaktiv model med det formål at estimere  efterspørgslen for LNG-drevne nybygninger og LNG som bunkers frem til 2025  sammenlignet med andre kendte teknologier (MGO og HFO m/ scrubber) under tre  forskellige scenarier. 

14.00 – 14.40  Black carbon - shippings kommende udfordring på luftforureningsfronten?
v/ Ditte Kristensen, miljøingeniør (BSc), miljøkonsulent, LITEHAUZ

Black carbon er små, lette, sorte partikler, som dannes ved forbrænding - vi kender det også som sod. Udledningen af den slags sodpartikler er kommet i søgelyset, fordi de kan accelerere afsmeltningen af is i Arktis, og fordi de er sundhedsskadelige i lokale områder med megen partikelforurening. Black carbon har en kort levetid i atmosfæren sammenlignet med CO2, og der kan derfor opnås en effekt på klimaet her og nu ved en reduktion. Den maritime sektors andel af black carbon forurening kan blive betydelig, i takt med at industrien vokser, og andre kilder reguleres. LITEHAUZ har for nylig lavet en udredning om black carbon for IMO og vil give en introduktion til emnet.

14.40 - 15.10 Kaffepause

15.10 - 15.50 NOx reducerende teknologier
v/ Niels Kjemtrup, senior manager, MAN Diesel & Turbo

Fra 1/1-2016 træder IMO Tier III lovgivningen om NOx emissioner i kraft. Denne nye NOx lovgivning vil have signifikant indflydelse på hoved motor og hjælpe maskineri konfiguration. MAN Diesel har gennem de sidst mange år forberedt sig på dette, og udviklet teknologier som EGR og SCR til applikation på store 2-takts motorer, så IMO Tier II lovgivningen kan opfyldes fra 2016. Dette foredrag vi give et overblik over hvorledes disse NOx reducerende tiltag virker, hvordan de vil blive applikeret, deres indflydelse på motorperformance og hvorledes de integreres på motor design, samt deres indflydelse på hjælpe maskineri. 

15.50 - 16.20  Scrubbers as a viable technology for compliance of environmental legislations
v/ Morten Letnes, Sales Director, Exhaust Gas Cleaning, Wärtsilä Moss AS and Heidi Marie Paulsrud, Sales Manager, Exhaust Gas Cleaning, Wärtsilä Moss AS

Growing environmental awareness has resulted in legislation that puts a cap on sulphur content in fuels in Emission Control Areas (ECA). The combined effort of Hamworthy and Wärtsilä provides market leading solutions. The Wärtsilä Exhaust Gas Cleaning System provides a complete range of solutions, from open loop sea water systems to zero discharge fresh water systems. The hybrid system combines the benefits of both technologies. These systems comply with all current and proposed legislation.

16:20 – 16:30 Afslutning v/ Hans Otto Kristensen

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 25. februar 2013

Kl. 09:00 - 16:30


Pris

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

500 kr.

Studiemedlem

500 kr.

Arbejdsledig, medlem

1.000 kr.

Ekstern mødedeltager

1.500 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

1.500 kr.

Medlem

1.500 kr.

Seniormedlem

1.500 kr.

Tilmeldingsfrist

22. februar 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

150


Ledige pladser

73


Arrangementsnr.

996217


Arrangør

IDA Maritim