Arrangement

Slow steaming

Mandag d. 14. november 2011

Kl. 16:30 - 19:30

Gratis

 

Beskrivelse

I de seneste 2-3 år har mange redere reduceret hastigheden af deres skibe for at reducere energiforbrug og emissioner. Reduktion af hastigheden har indflydelse på teknisk og kommerciel indflydelse på design, drift og operation af skibe, som vil blive belyst fra forskellige vinkler i aftenens foredrag.

Program

16:30 - 16:40 Introduktion til aftenens tema

16:40 – 17:15:
Design og EEDI Status vedr. EEDI for tankskibe og massegodsskibe - nu og i fremtiden
v/ Hans Otto Kristensen, Danmarks Tekniske Universitet, Sektionen for Skibe, kyster og konstruktioner
I juli måned blev det på det 62. møde i IMO´s havbeskyttelses komite (MEPC62) vedtaget at indføre regulering for skibes såkaldte Energi Effektivitets Design Indeks. Det betyder, at nye skibe de kommende år skal nedbringe deres CO2 udslip per transportenhed. Mange har spået, at dette vil blive problematisk for mange skibstyper, herunder tankskibe og massegodsskibe, uden generelt at reducere hastigheden. Indføres der yderligere tekniske løsninger af forskellig art, vil man i en række situationer kunne undgå at mindske den nuværende servicefart, som ellers er blevet spået som en oplagt mulighed for at opnå en lavere EEDI værdi, hvis man ikke anvender tekniske løsningsforslag, der øger et skibs energieffektivitet.

Sænkes imidlertid farten for alvor, vil der kunne hentes ganske store energibesparelser herunder også en reduktion af EEDI, men samtidig vil man blive nødt til at løse en række nye tekniske problemstillinger (bl.a. risiko for tab af styre- og manøvreevne, sikring af tilstrækkelig fremdrivningseffekt, så man i dårligt vejr kan holde en nødvendig manøvrefart af hensyn til sejlads sikkerhed). Disse problemstillinger bliver bl.a. analyseret i et nyt Europæisk forskningsprojekt, ULYSSES, hvor DTU og Søfartsstyrelsen deltager som projektpartnere. Dette projekt vil også blive belyst under foredraget

17:15 – 18:00:
Drift Operation af 2-takts motorer ved lav motorbelastning
v/ Simon Jensen Laerke, Head of Machinery Section, Maersk Maritime Technology

En af de store udfordringer ved at sejle med reduceret hastighed er at skibene og dermed motorerne typisk er designet for højere hastighed og ydelse. Når der sejles ved lavere hastighed er motorens belastning dermed væsentligt lavere end design, hvilket kan give udfordringer i forhold til drift af hovedmotoren. Maersk var pioneren for at operere skibene ved lavere hastighed, og sammen med de store motorbyggere har Maersk lavet standarder for drift, som betyder at 2-takt motorer kan operere ned til 10% motorbelastning.
I foredraget vil Simon Jensen Laerke give et overblik over hvordan Maersk optimerer og sikrer at skibene kan sejle ved lave motorbelastninger.

18:00 – 18:30 Forfriskning

18:30 – 19:15:
Operation BIMCO Slow Steaming Clause
v/ Pernille Kærvad Jacobsen, BIMCO Documentary Affairs

I industrien er der de senere år kommet mere fokus på at sejle med reduceret hastighed, især set i lyset af mulighederne for reduktion af omkostninger med hensyn til bunkers og smøreolie samt at reducere følgerne af overkapacitet i markedet.
BIMCO har arbejdet på at udvikle en standard slow steaming ordlyd til indføjelse i certepartier hvor begge parter ønsker at sejle med reduceret hastighed. Denne kontraktuelle ordlyd (også kaldet klausul) har været længe undervejs og præsentationen vil sætte fokus på de udfordringer BIMCO er stødt på under forberedelserne, herunder hvordan man har fundet en løsning på de vigtigste problemstillinger således at den nu forventes  at blive udgivet ved udgangen af 2011.
Præsentationen vil også give en kort introduktion til de grundlæggende principper i den nye klausul.

19:15 – 19:30 Afrunding og Diskussion

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 14. november 2011

Kl. 16:30 - 19:30


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Tilmeldingsfrist

14. november 2011 - kl. 00:00


Antal pladser

62


Ledige pladser

0


Arrangementsnr.

123853


Arrangør

IDA Maritim