Arrangement

STAVs generalforsamling

Torsdag d. 21. marts 2013

Kl. 17:00 - 18:00

Gratis

 

Beskrivelse

Standarddagsorden, jf. vedtægtens §7:

 

1.       Valg af dirigent.

2.       Årsberetning.

3.       Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge.

4.         Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for løbende år.

5.       Beretning om IDA's fagtekniske arbejde.

6.       Indkomne forslag.

7.       Valg af formand.

8.       Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9.       Valg af kritisk revisor.

10.     Eventuelt.

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Torsdag d. 21. marts 2013

Kl. 17:00 - 18:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

21. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

25


Ledige pladser

22


Arrangementsnr.

996966


Arrangør

IDA Teknologivurdering