Arrangement

Store varmepumper – udfordringer og fremtidsperspektiver

Store varmepumper bliver udråbt som en nøgleteknologi til intelligent udnyttelse af el fra vindmøller og solceller, men hvor bliver varmepumperne af? På mødet ser vi nærmere på, hvad der sker lige nu på varmepumpeområdet.

Onsdag d. 25. februar 2015

Kl. 14:50 - 17:50

Fra 150 kr.

 

Beskrivelse


Store varmepumper får en væsentlig rolle i fremtidens energisystem, idet varmepumper kan udnytte den varierende elproduktion fra vindmøller og solceller effektivt. Store varmepumper er imidlertid ikke særlig udbredte i dag, hverken på fjernvarmeværker eller i industrien. På mødet ser vi nærmere på, hvad der sker lige nu på området. Hvilken teknisk udvikling af varmepumperne er i gang? Hvilke typer af varmepumper kan bruges i industrien og på fjernvarmeværkerne? Hvilke varmekilder skal levere energien? Endvidere præsenteres eksempler på eksisterende store varmepumpeanlæg. Endelig præsenteres de tiltag, der er i gang for at fremme udbredelsen af store varmepumper, herunder de nye varmepumpetiltag, der indgår i finansloven for 2015.
Der vil blive lejlighed til diskussion og til at stille spørgsmål.

Program:
Kl. 14.50
: Registrering. Kaffe, te og kage i foyeren.
Kl. 15.00: Velkomst og præsentation af indlæggene. v/Civilingeniør Marianne Nielsen, IDA Energi
Kl. 15.05: Store varmepumpers fremtidige rolle i energisystemet. Finanslovens tiltag: pilotprojekt og rejsehold. v/Civilingeniør Silas Alvin Petersen, Energistyrelsen
Kl. 15.35: Det teoretiske grundlag for varmepumpeprocessen, sammenhænge mellem COP, temperaturer og kølemidler, temperaturglidning på hhv. kold og varm side etc. v/ Bjarke Lava Paaske, Teknologisk Institut
Kl. 16.05: Pause. Kaffe, te og kage i foyeren.
Kl. 16.20: Varmepumper i industrien. Eksempler på produktion af varme til eget forbrug i industrien og på udnyttelse af industriens overskudsvarme til fjernvarme. v/ Peter Maagøe, Viegand og Maagøe
Kl. 16.50: Drejebog og Inspirationskatalog for udbredelse af varmepumper til fjernvarme, herunder eksempler på varmepumpeanlæg.  v/ Kim Clausen, Grøn Energi
Kl. 17.20: Eksempel: Norrenergis varmepumpeanlæg, der forsyner Stockholms fjernvarmesystem og desuden leverer fjernkøling. v/ Michael Nygaard, Burmeister & Wain Energy A/S
Kl. 17.50: Afrunding og afslutning.

Kl. 18.00 – 19.00: Generalforsamling i IDA Energi (separat tilmelding hertil på arr.nr. 313427)

Prisen for at deltage er 250 kr., dog 150 kr. for studerende og ledige.

I forlængelse af arrangementet afholdes der generalforsamling i IDA Energi.

 

 

Praktisk Info

Hvor

Se mødetavlen


Hvornår

Onsdag d. 25. februar 2015

Kl. 14:50 - 17:50


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

150 kr.

Ledig

150 kr.

Studiemedlem

150 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

250 kr.

Firmamedlem

250 kr.

Medlem af arrangør

250 kr.

Medlem

250 kr.

Seniormedlem

250 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.250 kr.

Tilmeldingsfrist

19. februar 2015 - kl. 23:59


Antal pladser

50


Ledige pladser

4


Arrangementsnr.

313273


Arrangør

IDA Energi