Konference

Symposium: ARKTIS - Kolde facts og varme udfordringer

IDA Militærteknik har besluttet at holde et heldagssymposium om emnet, da snart sagt alle væsentlige aktiviteter i og omkring Grønland forudsætter, at Forsvaret er til stede som direkte aktør eller som sikkerhedsnet for primære aktører.

Onsdag d. 19. november 2014

Kl. 09:00 - 18:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

IDA Militærteknik har besluttet at holde et heldagssymposium om Arktis, da snart sagt alle væsentlige aktiviteter i og omkring Grønland forudsætter, at Forsvaret er til stede som direkte aktør eller som sikkerhedsnet for primære aktører. De ressourcer og teknologier, der er nødvendige, stiller både krav og åbner muligheder for ingeniører, og de virksomheder, der beskæftiger ingeniørerne. IDA Militærteknik har formået at få en række vægtige indlægsholdere til at deltage, og da der samtidig er gode muligheder for at netværke, indbydes alle interesserede til at benytte sig af denne mulighed for at få opdateret sin viden på området.

PROGRAM

09:00 Registrering, kaffe, udstilling

10:00 Velkomst
Formand for IDA Militærteknik Palle Buus Jensen 

10:15 Arktiske udfordringer
Arktisk Chef Kim Jesper Jørgensen, Forsvarsministeriet

11:30 Vejr, hav & klima
Kontorchef Charlotte Havsteen, Operativ Oceanografi, Forsvaret

11:45 Frokost

12:45 Polar DTU
Vicedirektør Niels Andersen, Polar DTU

13:30 Tilstedeværelse (inspektionsskibe mm.)
KD Lars Henrik Hansen, Chef for 1. Eskadre, Søværnet

14:00 Kaffepause

14:30 Kommunikation
Styrelseschef Dorte Bøge Sørensen, Digitaliseringsstyrelsen i Grønland

15:00 Samarbejde og ressourcer
Chefpolitiinspektør Jørn Aabye, Rigspolitiet
Politiinspektør Henrik Grauholm Mikkelsen, Rigspolitiet

15:30 Rigsfællesskabets samlede indsats
Kontorchef Pernille Langeberg, Beredskabskontoret, Forsvarsministeriet

16:00 Afrunding
Orlogskaptajn Johannes Riber Nordby, Forsvarsakademiet

16:45 Reception & Buffet

Download Program

Arktis er et ”varmt” emne.
I erkendelse af dette, er der under Forsvarsministeriet etableret en gruppe til at se på en styrkelse af Forsvarsministeriets opgaveløsning i Arktis. I indledningen i gruppens kommissorium hedder det: ”Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis.

Klimaforandringerne i Arktis bevirker en øget geografisk tilgængelighed, hvilket bl.a. resulterer i voksende opmærksomhed på udvinding af naturressourcer samt generel større kommerciel og videnskabelig aktivitet i Arktis. Den øgede tilgængelighed forventes i de kommende år at accelerere den økonomiske aktivitet i Arktis i form af bl.a. øget udvinding af mineraler og fossile brændstoffer, fiskeri samt turisme. Dette vil betyde en stigende skibstrafik i de arktiske egne, ligesom de nordlige skibsruter fra Europa og Nordamerika til Asien i tiltagende omfang periodevis vil være åbne for kommerciel sejlads og dermed udgøre et alternativ til den væsentligt længere rute via Suez.

En række lande – herunder Kina og Indien – viser i stadigt større omfang interesse for det arktiske område bl.a. ved øget kommerciel tilstedeværelse. Disse forhold betyder, at Arktis’ geopolitiske betydning i de kommende år vil blive stadig mere markant. Udviklingen forudses at få afledte konsekvenser for bl.a. suverænitetshåndhævelse i det arktiske område. […]

Forsvarsministeriet løser i Rigsfællesskabets arktiske egne en række vigtige opgaver, herunder overvågning og suverænitetshævdelse, redningstjeneste og beskyttelse af havmiljøet. Udviklingen i Arktis vil på en række områder stille ændrede og øgede krav til Forsvarsministeriets opgaveløsning og vil derfor fremadrettet have betydning for udviklingen af store dele af Forsvarsministeriets koncern – det være sig både inden for Forsvarskommandoens område, hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Forsvarets Efterretningstjeneste.”

 

Praktisk Info

Hvor

Kongressalen


Hvornår

Onsdag d. 19. november 2014

Kl. 09:00 - 18:00


Pris

Studiemedlem

0 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

1.000 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

1.000 kr.

Firmamedlem

1.000 kr.

Medlem af arrangør

1.000 kr.

Ledig

1.000 kr.

Medlem

1.000 kr.

Seniormedlem

1.000 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

3.000 kr.

Tilmeldingsfrist

19. november 2014 - kl. 08:00


Antal pladser

100


Ledige pladser

40


Tilvalg

Udstillerstand

5.000 kr.

Arrangementsnr.

312111


Arrangør

IDA Militærteknik