Arrangement

Teaterkoncert Come Together – John Lennon og Paul McCartney / Theatre concert Come Together – John Lennon and Paul McCartney

Nikolaj Koppel, underdirektør, Kultur i Tivoli: ”Teaterkoncert Come Together åbner døren til Lennon & McCartneys sange for en masse unge, der er født længe efter The Beatles." Deltag i en stor Beatles-fest, som publikum inviteres med til! (English below)

København V

Søndag d. 15. november 2015

Kl. 16:00 - 18:30

Fra 635 kr.

 

Beskrivelse

 Come Together – teaterkoncert John Lennon og Paul McCartney

Søndag den 15. november, kl.16.00.
Mødested: Tivolis koncertsal, Tivoli

Oplev en betagende visuel og dramatisk fortolkning af en perlerække af John Lennon & Paul McCartneys legendariske sange.

Teaterkoncert Come Together vender nu tilbage til København i en version skabt til Tivolis historiske koncertsal. Instruktør er Nikolaj Cederholm og de musikalske arrangører, Brdr. Hellemann, har fortolket The Beatles’ univers.

En del af forklaringen på, at teaterkoncerten Come Together har været en vedholdende succes, skyldes de klassiske sange fra Beatles’ sangkatalog, der taler til tre generationer. Med respekten for de berømte hits i behold formår sangerne og skuespillerne at levere deres unikke fortolkninger med nerve, samtidig med at de kaster nyt lys over sangene, der rækker langt ud over genhørets glæde.

Det er et RUTINERET STJERNEHOLD af skuespillere og sangere, der er på scenen.
Al musik og sang er live, og hver eneste forestilling bliver et unikt sansebombardement, der skal opleves helt tæt på. Med vanlig tæft for det dramatiske disker Nikolaj Cederholm og Co. op med fabelagtige kostumer indhyllet i et lysdesign af internationale dimensioner. Desuden kan publikum se frem til, at sangerne og skuespillerne trodser tyngdekraften, når de klatrer op og ned ad stejle vægge for kort efter at komme svævende henover publikums hoveder i den elegante koncertsal.

Folkene bag forestillingen er i fuld gang med at finde på ideer og løsninger, så Koncertsalens rum bliver udnyttet i en grad, som aldrig før er set.

Teaterholdet både på og bagved scenen glæder sig til at spille i Tivoli, og følelsen er gengældt. Det er ikke uden grund, at tre generationer i både Danmark og Europa for længst har taget forestillingen til sig, for her sættes de berømte hits ind i en kunstnerisk ramme, der taler til os nu. Samtidig er sangenes originale styrke intakt, så også mormor, der oplevede Beatlesmania i 1960erne, er på”.

Teaterkoncert Come Together bliver en fest. En stor Beatles-fest, som publikum inviteres med til!

Come Together spiller i Tivolis koncertsal kl. 16.00, og vi har reserveret billetter i den bedste gruppe.

I pausen mødes vi – der vil være et bord mærket Ingeniørforeningen IDA for udskænkning af en sodavand/øl eller et glas vin.

Inkluderet i prisen er billet samt en drink (sodavand/øl/vin) i pausen. Billetter bliver tilsendt.

Gå ikke glip af dette arrangement med KulturForum.

Pris 635 kr. / deltager.

Tilmeldingen er bindende.
Tilmelding senest den 10.8.

------------------------------------------------

Theatre concert Come Together – John Lennon and Paul McCartney, event no. 313675

 

Nikolaj Koppel, Vice President for Culture, Tivoli: “The theatre concert Come Together opens the doors to Lennon & McCartney’s songs for a lot of youths born long after The Beatles.”
Take part in a big Beatles celebration, which the audience is invited to be part of!

Come Together – theatre concert John Lennon and Paul McCartney

Sunday 15 November at 16.00.
Venue: Tivoli’s Concert Hall

Experience the breath-taking visual and dramatic rendering of an array of John Lennon & Paul McCartney’s legendary songs.

The theatre concert Come Together now returns to Copenhagen in a rendering created for Tivoli’s historical Concert Hall. The director is Nikolaj Cederholm and the musical directors, Jens & Peter Hellemann, have interpreted The Beatles’ universe.

Part of the reason why the theatre concert Come Together has been a constant success is the classical songs from The Beatles’ song catalogue which speaks to three generations. With due respect for the famous hits, the singers and actors are able to produce their unique renderings with heart and at the same time they shed new light on the songs which extends far beyond the joy of hearing them again.

It is an EXPERIENCED STAR TEAM of actors and singers on stage.
All the music and singing is live, and each show will be a unique barrage of the senses, which should be experienced close up. With his usual flair for drama, Nikolaj Cederholm and co. serve up fabulous costumes wrapped in a lighting design of international dimensions. Furthermore, the audience can look forward to the singers and actors defying gravity when they climb up and down steep walls and soon after come hovering above the audience in the elegant Concert Hall.

The people behind the show are already coming up with ideas and solutions to make use of the room of the Concert Hall to a degree never seen before.

The theatre team both on and behind the scene look forward to playing in Tivoli, and the feeling is mutual. It is not without reason that three generations in both Denmark and Europe have long since embraced the show, as the famous hits are here put into an artistic context which appeals to us now. At the same time, the original strength of the songs is intact, so even grandparents, who experienced the Beatles mania of the 1960s, are on”.

The theatre concert Come Together is going to be a celebration. A large Beatles celebration, which the audience is invited to be part of!

Come Together plays in Tivoli’s Concert Hall at 16.00, and we have booked tickets in the best group.

In the interval we meet up – there will be a table marked ’Ingeniørforeningen IDA’ for the serving of a soft drink/beer or a glass of wine.

A ticket and a drink (soft drink/beer/wine) in the interval are included in the price. Tickets will be mailed.

Do not miss out on this event with KulturForum.

Price: 635 DKK/participant.

Registration is binding.
Registration deadline: 10 August.

 

Praktisk Info

Hvor

Tivolis Koncertsal

Tietgensgade 20

1704 København V


Hvornår

Søndag d. 15. november 2015

Kl. 16:00 - 18:30


Pris

Medlem af arrangør

635 kr.

Ledig

635 kr.

Medlem

635 kr.

Seniormedlem

635 kr.

Tilmeldingsfrist

10. august 2015 - kl. 18:00


Antal pladser

27


Ledige pladser

0


Tilvalg

Ledsager

635 kr.

Arrangementsnr.

313675


Arrangør

KulturForum, IDA København