Arrangement

Teknologisk fremsyn på anvendelse af 3D visualisering/virtual reality i sundhedssektoren

Brugen af 3D visualisering/Virtual Reality er i vækst indenfor sundhedsverdenen. På arrangementet kan du møde industrien, klinikere og forskere, som alle arbejder målrettet med 3D visualisering/VR.

IDA Conference, København V

Tirsdag d. 06. november 2018

Kl. 08:30 - 15:55

Gratis

 

Beskrivelse

Du kan høre om brugen og mulighederne af VR indenfor undervisning af klinikere, diagnostik, patientbehandling og rehabilitering. Oplæggene vil have fokus på tendenser, muligheder, begrænsninger og det forretningsmæssige potentiale.

Der vil være små stande hvor nogle af oplægsholderne i pauserne fremviser deres prototyper/produkter som er en mulighed for at komme i dialog omkring produkterne.


Arrangementet afholdes af Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), MTIC og Medtech Innovation. Vi deler dine deltageroplysninger (navn, titel og firma) med disse organisationer, så HUSK at tilføje dit firmanavn, når du opretter en profil i IDA's system! Oplysningerne anvendes alene ved dette arrangement. Hvis du afmelder dig arrangementet, vil oplysningerne ikke blive videregivet.


Facilitator: Anja Hald, Medtech Innovation Consortium

Program

08.30 – 09.00 Registrering, morgenmad

09.00 – 09.10 Velkomst og intro

Hans Jørgen Brodersen, IDA ST, og Margit Kristensen, MTIC

Introduktion til teknologien: Trends, muligheder og begrænsninger

Facilitator: Anja Hald, Medtech Innovation Consortium


09.10 – 09.45 What is it and how does VR work?

Martin Saldert, visualization, Symetri

We will go through the newest technologies and hardware and look at the possibilities we have today.If you want to use VR and AR it’s important to know its strengths but also its limitations. Here we will try to highlight all of that. And also talk a little bit about the future.
(Oplægget holdes på engelsk)

Designprocesser og forretningsmodeller

09.45 – 10.05 Fra scanning til VR – Tracker til bevægelseskorrektion af MR/PET-scanningsbilleder.

Stefan Glimberg, phd, lead software developer, TracInnovations

I dette oplæg præsenteres TracInnovations’ unikke teknologi til automatisk registrering at patienters bevægelse under scanning. Sådan registrering kan bl.a. anvendes til korrektion og forbedring af billeddata

10.05 – 10.25 Design-erfaringer fra udviklingen af Virtual Reality-træning til ældre på plejecentre.

Ege Jespersen, Stifter og UX-designer, Gonio VR

Ledende Designer Ege Jespersen fra Gonio VR introducerer opdagelser fra designprocessen, på godt og ondt, bag en nyudvidelse af Gonio VR-platformen til aktivering og træning af ældre.

10.25 – 10.45 Hvad med forretningsmodellen?

Paula Epure, Co-Founder & COO, VR-rehab

Dette oplæg er et konkret eksempel på at finde frem til en holdbar forretningsmodel i en lille start-up virksomhed. VR-Rehab har valgt at skifte fokus fra udvikling af træningsapplikationer til skabelsen af en rehabiliteringsplatform - ReHub. Platformen giver mulighed for en mere effektiv anvendelse af VR til rehabilitering. For at sikre at platformen bedst muligt kan implementeres og accepteres bedst muligt af de fremtidige brugere, er udviklingen af ReHub samt trænings-appen VirKit sket i samarbejde med terapeuter og patienter

10.45 – 11.15 Kaffepause

Virtual Reality i klinisk anvendelse

11.15 – 11.35 Kan virtual reality bidrage til at øge demenspatienters livskvalitet?

Helle Rootzen, Professor, leder af learnT - Centre for Digital Learning Technology, DTU Compute og

Farzad Saber, Pactor

I dette oplæg fortælles om udviklingen af flere forskellige nye terapeutiske VR-oplevelser, et samarbejde der er foregået imellem Pactor og studerende fra learnT på DTU Compute. De studerende har undersøgt, hvordan eksisterende terapier for mennesker med demens kan omdannes til VR-oplevelser, med det formål at øge denne målgruppes livskvalitet. På trods af VR-teknologiens begrænsninger, var resultaterne af de kvalitative undersøgelser, at VR-oplevelserne kunne bidrage med nye oplevelser, som vakte glæde hos de demente personer.

11.35 – 11.55 Kan VR baseret træning øge motivation hos unge med erhvervet hjerneskade?

Hysse Forchhammer, Cand.psych., Ph.d., ledende neuropsykolog, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet - Glostrup

Unge med erhvervet hjerneskade kan have nedsat fysisk funktionsevne og behov for langvarig (livslang) vedligeholdende fysisk træning. Det kan imidlertid være vanskeligt for denne patientgruppe at opretholde tilstrækkelig motivation for træning. Som del af Projekt styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade er der gennemført to casestudier, med henblik på at undersøge, om VR-teknologi øger deltagernes motivation og funktionsevne.

11.55 – 12.15 Praktiske use-cases for VR på sundhedsområdet

Thomas Saaby Noer - Head of Healthcare, Khora VR

Thomas Saaby Noer, der er ansvarlig for projekter indenfor sundheds- og velfærdsområdet hos Khora VR, vil holde et oplæg om, hvordan Virtual Reality allerede i dag bliver brugt mange steder i danske kommuner og regioner. Han vil dele erfaringer fra projekter, hvor Virtual Reality er bliver brugt til smertedistraktion, hospitalsbyggeri, eksponeringsterapi, langtidsindlagte børn og flere andre områder.

12.15 – 13.15 Frokostpause

Virtual Reality til undervisning/oplæring

13.15 – 13.35 Hvad bliver man mødt med af forhindringer og problemer, når man vil ud over rampen med at bruge VR til undervisning i industrien?

Joakim Old Jensen, UX Designer (erstatter Kristian Emil Andreasen, Director), Kanda

13.35 – 13.55 VR som læringsredskab til understøttelse af implementeringsprocesser indenfor det offentlige.

Anja Hald, phd, projektleder, MTIC

13.55 – 14.15 Anvendelse af VR til uddannelse af læger

Morten Bo Søndergaard Svendsen, Simuleringscenter Rigshospitalet (CAMES)

14.15 – 14.45 Kaffepause

14.45 – 15.05 The Visible Ear Simulator. Ørekirurgisk træning med VR.

Mads Sølvsten Sørensen. Overlæge, professor, dr.med. ØNH-kirurgi og Audiologi, Rigshospitalet

15.05 – 15.25 Udvikling af et laparoskopisk træningscurriculum med VR.

Jeanett Strandbygaard, 1.reservelæge, ph.d. Gynækologisk og Obstetrisk afdeling, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.

VR-træning har vist sig som et fantastisk alternativ fremfor patienter når læger initialt skal lære at operere med kikkertkirurgi. Vi har derfor udviklet et VR-curriculum til yngre læger.

15.25 – 15.45 Simulationsbaseret kirurgisk oplæring/træning - Randomiseret projekt der sammenligner laparoskopisk træning på virtual reality simulatorer med eller uden 3D-VR briller.

Joakim Grant Frederiksen, stud.med., Simuleringscenter Rigshospitalet

15.45 – 15.55 Afrunding

 

Praktisk Info

Hvor

IDA Conference

Kalvebod Brygge 31

1780 København V


Hvornår

Tirsdag d. 06. november 2018

Kl. 08:30 - 15:55


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 05. november 2018

Kl. 10:00


Antal pladser

100


Ledige pladser

17


Tilvalg

Ledsager

0 kr.

Arrangementsnr.

327365