Arrangement

Telemedicin/TeleCare i Region Midtjylland og Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg

Onsdag d. 06. marts 2013

Kl. 19:00 - 21:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

I ”Den digitale vej til fremtidens velfærd 2011-2015.” har Kommunernes Landsforening og Danske Regioner aftalt en handlingsplan for udbredelse af telemedicinske løsninger. Parterne har lagt særlig vægt på at understøtte det tværsektorielle samarbejde om patienter og borgere mellem regioner og kommuner ved hjælp af telemedicin.
 
Region Midtjylland og Aarhus Kommune indledte et samarbejde i 2012 om telemedicin for udvalgte patientgrupper. Centerleder for Region Midtjyllands Center for Telemedicin Britta Ravn og Aarhus Kommunes Velfærdsteknologichef Ivan Kjær Lauridsen, vil give en introduktion til planer og mål samt organisering mellem sygehusene, almen praksis og kommunernes omsorg/sundhed.
Hvad kan man uddrage af de første erfaringer med telemedicin og hjemmemonitorering – hvad er barriererne og hvordan forholder patienterne/borgerne sig til monitorering og ”behandling på distancen”.

Pris
Deltagelse er gratis.
Deltagelse i henhold til IDAs regler.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 06. marts 2013

Kl. 19:00 - 21:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

03. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

3


Arrangementsnr.

996543


Arrangør

Sundhedsteknologisk Udvalg, IDA Østjylland