Arrangement

Temamøde om sagkyndig beslutning på bygge- og anlægsområdet

Kom til temamøde med Voldgiftsnævnet og IDA Syn og Skøn

Tirsdag d. 14. juni 2016

Kl. 19:00 - 21:00

Gratis

 

Beskrivelse

Voldgiftsnævnet og IDA Syn og Skøn inviterer til et fælles arrangement om sagkyndig beslutning efter AB-systemet i sager på bygge- og anlægsområdet.

Det er som bekendt en sagkyndig, der efter anmodning udpeges af nævnet til at træffe beslutning om udbetaling af en stillet garanti, om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller berettigelsen af foretaget modregning.

Under temamødet føres deltagerne igennem regelsættet, dvs. de mere formelle krav, den juridiske betydning af beslutningen, og hvorledes sagerne kan styres og tilrettelægges i forhold til den faglige vurdering.  

Mødet er målrettet skønsmænd og andre erfarne fagfolk, der gerne vil lære mere om, hvorledes disse sager håndteres i praksis. Mere erfarne sagkyndige og andre med interesse for området er også velkommen.

Deltagelse i temamødet kan skabe et bedre grundlag for at komme i betragtning i sager om sagkyndig beslutning ved Voldgiftsnævnet. Se mere herom på Voldgiftsnævnets hjemmeside

Program:
Introduktion til sagkyndig beslutning og sekretariatets håndtering: Lene Ahlmann-Ohlsen, Direktør for
Voldgiftsnævnet og jurist Martin Lybecker Hansen
Juraen omkring sagkyndig beslutning: Advokat Christian Johansen, Bruun og Hjejle
Teknik omkring sagkyndig beslutning: Civilingeniør Jens Wichmand, selvstændig
Ny bog om syn og skøn: Advokat Frederik Bue Johnsen

Ordstyrer: Tommy Bunch-Nielsen, formand for IDA Syn og Skøn

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 14. juni 2016

Kl. 19:00 - 21:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

13. juni 2016 - kl. 23:59


Antal pladser

70


Ledige pladser

6


Arrangementsnr.

319067


Arrangør

IDA Syn og skøn