Arrangement

Tendenser i arbejde og helbred

Arbejdsmarkedet udvikler sig, og det vi arbejder med ændres. Det påvirker vores arbejdsmiljø, og ændrer desuden det enkelte job der presses af især globaliseringen. Vi tager udgangspunkt i Kurt Jacobsens bog ”Velfærdens pris”, efterfulgt af et overblik.

Tirsdag d. 04. november 2014

Kl. 12:00 - 16:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Arbejdsmarkedet udvikler sig, og det vi arbejder med ændres. Det påvirker vores arbejdsmiljø, og ændrer desuden det enkelte job, der presses af især globaliseringen. Vi tager udgangspunkt i Kurt Jacobsens bog ”Velfærdens pris”, som beskriver, hvordan kampen for bedre arbejdsmiljø og sik-kerhed har mødt politisk modstand gennem 150 år. Pointerne i bogen følges op med et overblik over den seneste udvikling og forventninger til tendenser i arbejde og arbejdsmiljø i de kommende år.
Folkesundheden ændrer sig også. Nogle sygdomme bliver hyppigere – andre sjældnere. Vi får et bud på, hvor meget arbejdet og arbejdsmiljøet betyder for den udvikling.
Vi gør allerede meget for at forebygge de arbejdsbelastninger, der giver stress, smerter i kroppen osv. Men ved vi nok om hvad det psykiske arbejdsmiljø i forskellige typer arbejde betyder for hel-bredet?
Vi vil diskutere, om vi mangler mere viden, eller om det i højere grad handler om holdninger og prioritering af ressourcer?

Mødeansvarlige:
Martin Lindhardt Nielsen og Anne Helbo Jespersen, IDA Arbejdsmiljø

Program:

12.30-12.40 
Velkomst ved Martin Lindhardt Nielsen, IDA Arbejdsmiljø
  
12.40-13.25 
”Velfærdens Pris” ved professor Kurt Jacobsen, Copenhagen Business
School
Arbejdsmiljølovgivning og andre tiltag mod arbejdsulykker og arbejdssygdomme har stor betydning for virksomhedernes økonomi, arbejdernes vilkår, befolkningens sundhed og samfundsudviklingen. Disse emner har konstant været genstand for politiske og ideologiske opgør. Vi får et historisk rids over udviklingen.
  
13.25-14.10 
Udviklingen i folkesundhed og vidensgrundlag for forebyggelse ved
professor Finn Diderichsen, Institut for Folkesundhed, KU
Der er fortsat stor social ulighed i befolkningens sundhed. Finn Diderichsen giver et overblik over den seneste viden om de forskellige årsager, herunder hvor meget arbejdsmiljøet betyder for sund¬heden, og hvilke indsatser til forebyggelse det lægger op til.

14.10-14.30 
Kaffe

14.30-15.15 
Udviklingen i arbejdsliv og psykisk arbejdsmiljø ved professor Reiner
Rugulies, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA
Udviklingen ændrer arbejdslivet og dermed, hvilke typer arbejdspladser der findes. Det påvirker også det psykiske arbejdsmiljø, som kommer mere og mere i fokus som en vigtig faktor for trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Hvordan er det psykiske arbejdsmiljø i forskellige typer arbejde, og hvad betyder det for medarbejdernes helbred?
  
15.15-15.50 
Diskussion
Kender vi de rette metoder til at forebygge de problemer, vi møder i arbejdsmiljøet, og kan vi anvende samme metoder til gammelkendte arbejdsmiljøproblemer og nye problemer i det psykiske arbejdsmiljø? Mangler vi mere viden, eller handler det i højere grad handler om holdninger og prioritering af ressourcer?

15.50-16.00 
Tak for i dag

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 04. november 2014

Kl. 12:00 - 16:00


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

200 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

200 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.200 kr.

Tilmeldingsfrist

03. november 2014 - kl. 12:00


Antal pladser

40


Ledige pladser

6


Arrangementsnr.

311251


Arrangør

IDA Arbejdsmiljø