Konference

Tunneller, sluser, pumper, overløb og klimasikring - Aarhushistorier af de bedre

Sluser, pumpeanlæg, tunnellering, bassin, udløbsledning, overløb fra fællessystemer, klimasikring – dette er nogle af nøgleordene for EVA-temadagen, hvor der tillige vil indgå besigtigelse af igangværende anlægsprojekter på de havnenære arealer i Aarhus.

Aarhus C

Onsdag d. 29. oktober 2014

Kl. 09:30 - 16:30

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Normalt afholdes temadage i EVA-regi i trygge rammer på Nyborg Strand, men sidste år blev dette mønster brudt, da en af temadagene blev flyttet ud og dubleret på henholdsvis DTU og Aalborg Universitet. Dette forøgede markant antallet af deltagende studerende – fremtidens ingeniører, hvilket er i tråd med et af EVA-udvalgets indsatsområder.

Nu er det atter tid til at flytte en temadag ud fra Nyborg, og denne gang bliver det til Aarhus Universitet, - nærmere betegnet til lokaliteten Navitas på havnen i Aarhus – et spritnyt uddannelses- og innovationshus, hvor bl.a. bygningsingeniøruddannelserne vil holde til fremover. Og ikke nok med at temadagen afholdes i Aarhus – også formen vil blive lidt anderledes, idet eftermiddagen vil blive anvendt til besigtigelse af en række projekter i Aarhus, så medbring passende beklædning.

For 2 år siden afholdtes en temadag i EVA-regi med titlen ”Store anlægsprojekter – min er større end din”. Et par af indlæggene omhandlede tunelleringsprojekter, dels i Oslo dels i Helsinge. Nu har også Aarhus meldt sig på banen med et tunnelanlæg under byen til spildevand. Som et led i projektet etableres der også et større bassin på Marselisborg Renseanlæg og en ny udløbsledning. Anlægsprocessen er for længst gået i gang, men det er ikke uden problemer at arbejde i dybden i et kystnært område. Forhåbentligt vil en boremaskine snart kværne sig vej fra Marselisborg Renseanlæg op mod midtbyen.

Herudover er der ved udløbet af Aarhus Å ved at blive etableret en sluse og et større pumpeanlæg for at kunne beskytte midtbyen i højvandssituationer – også dette projekt påregnes at blive besigtiget på temadagen. Endelig har Aarhus Vand været projektholder på to VTU-projekter, hvorfra de foreløbige erfaringer påregnes præsenteret på temadagen.

Sæt kryds i kalenderen d. 29/10 2014 – det endelige program for temadagen vil blive tilgængeligt når det foreligger, såvel på IDA’s hjemmeside, som på www.evanet.dk. Vel mødt i Aarhus.

Program

 

9.30

 Ankomst til Navitas, kaffe med brød

10.00

 Velkomst, indledning

 v/Kristian Vestergaard, EVA-udvalget

10.05

 Tunnelprojektet i Aarhus, baggrund, organisation og tekniske udfordringer

 v/Vibeke Bundesen, Aarhus Vand og Ruben Lauridsen, EnviDan

10.30

 Myndighedsbehandlingen/konsekvensvurdering af tunnelprojektet

 v/ Paul Chr. Erichsen, Aarhus Kommune

10.50

 Identifikation af regnvand i spildevandsledninger v/Mads Uggerby, EnviDan A/S

11.10

 Pause

11.20

 Måling af overløb fra fællessystemer

 v/Lene Bassø Duus, Aarhus Vand og Anitha K. Sharma, DTU Miljø

11.45

 Sluseprojektet ved Aarhus Å – baggrund

 v/Ole Kloster Jacobsen, ALECTIA A/S

12.05

 Klima- og anlægstekniske udfordringer på havnefronten

 v/Lasse Nielsen, Aarhus Kommune

12.25

 Praktisk introduktion til besigtigelser, holdinddeling

 v/Kristian Vestergaard, EVA-udvalget

12.30

 Frokost

13.30

 Besigtigelse i grupper

 

 Sluse/pumpeprojektet ved Aarhus Å

 v/Ole Kloster Jacobsen, ALECTIA A/S

 

 Bassin, udløbsledning og tunnelprojekt på Marselisborg Renseanlæg (?)

 

 Klimasikring mv. af Aarhus Ø

 v/Lasse Nielsen, Aarhus Kommune

16.00

 Kaffe/afrunding på Navitas

16.15

 Temadagen er slut

 

Medlem af EVA: kr. 1300
Øvrige: kr. 1500
Ingeniører, ikke medlem af IDA: kr. 3450
Studerende gratis

 

Praktisk Info

Hvor

Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet, Navitas

Inge Lehmanns Gade 10

8000 Aarhus C

Auditoriet


Hvornår

Onsdag d. 29. oktober 2014

Kl. 09:30 - 16:30


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

1.300 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

1.500 kr.

Ledig

1.500 kr.

Medlem

1.500 kr.

Seniormedlem

1.500 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

3.450 kr.

Tilmeldingsfrist

27. oktober 2014 - kl. 01:00


Antal pladser

100


Ledige pladser

34


Arrangementsnr.

312105


Arrangør

EVA udvalget