Arrangement

Udfordringer ved oplag af biobrændsel

Præsentation af brandforhold ved storskala oplag af biopellets tager udgangspunkt i et litteraturstudie udført af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, som et led i projektet ”Large scale Utilization of Biopellets for energy Applications (LUBA)”.

København V

Onsdag d. 04. marts 2015

Kl. 19:15 - 20:30

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Fra kl. 19.00 - 19.15 er bestyrelsen vært ved en sandwich og en øl/vand mellem generalforsamlingen og medlemsmødet.

Brandforhold ved storskala oplag af biopellets
Litteraturstudiets formål var at give en status på gældende lovgivning, retningslinjer og praksis for lagring af biopellets i stor skala.

I præsentationen er der fokus på risikovurdering i forhold til konstruktion, størrelse og placering af lagre, overvågning og branddetektering i lagre og slukning af brand i lagre.

Stor skala lagring af biopellets sker som oftest i planlagre eller siloer, hvor brændslet kan opbevares beskyttet mod regn. Storskala lagring af biopellets medfører en risiko for selvantændelse af materialet, idet varme genereret ved biologiske/kemiske processer i materialet ikke kan ledes hurtig nok væk i forhold til opvarmningens hastighed. Da opvarmningen som oftest finder sted langt inde i stakken af materiale er en begyndende brand uhyre svær at detektere og dermed at kunne bekæmpe i brandens tidlige fase. Ved lagring i siloer og planlagre giver problematikken omkring selvantændelse og brand i det hele taget, store udfordringer for redningsberedskabet og store skader i form af driftstab og miljøforurening. Bekæmpelse af en ulmebrand i store mængder biopellets er en stor udfordring for redningsberedskabet. Materialet er vandsugende med opsvulmning til følge, vanskeligt at flytte pga. mængden, kan eksplodere grundet støv og befinder sig ofte i større bygværker placeret i forbindelse med andre anlæg som f.eks. havn eller kraftværk.

Afslutningsvis åbnes op for en perspektivering i forhold til hvorledes lovgivning, retningslinjer og vejledninger kunne håndtere risikoforhold for lagring af biopellets.

Oplægsholder:
Helene Olsson, Brandteknisk Rådgiver
B.Sc. Chem. Eng og Master i Brandsikkerhed
DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Medlemskab af IDA Brandteknik er gratis for IDA medlemmer, er du ikke medlem, så meld dig ind her inden du tilmelder dig (Husk du skal være logget på ida.dk).

 

Praktisk Info

Hvor

IDA Ingeniørforeningen

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V


Hvornår

Onsdag d. 04. marts 2015

Kl. 19:15 - 20:30


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

IDA Engineering Club

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

03. marts 2015 - kl. 23:59


Antal pladser

50


Ledige pladser

23


Arrangementsnr.

313740


Arrangør

IDA Brandteknik