Arrangement

Udvikling af fremtidige metoder til produktion af biobrændstoffer og grøn energi

Bliv opdateret på nye metoder til produktion af biobrændstoffer og grønne energikilder. Du kan høre om projekter, der har fået tilskud fra EUDP-midlerne, og er en del af vejen mod mod det fremtidige VE-baserede samfund.

Tirsdag d. 18. april 2017

Kl. 16:45 - 20:30

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Program

Kl. 16:45 Kaffe og te

Kl. 17:00 Indledning v/ Keld Olsen, IDA Mechanical

Kl. 17:05 Effektiv produktion af brint-baseret på induktiv opvarmning, v/ Peter Mortensen, Haldor Topsøe.

Kl .17:50 Alger som råstof til fremtidens bioraffinaderi, v/ Anne-Belinda Bjerre, Teknologisk Institut.

Kl. 18:30 Pause med sandwich og drikkevarer.

Kl. 19:00 MycoFuelChem – nye veje for produktion af biobrændstoffer og biokemikalier, v/ Hinrich Uellendahl , Aalborg Univertsitet.

Kl. 20:00 Effektiv forbehandling af biomasse til bioethanol, v/ Robert Madsen, DTU Kemi.

Kl 20:00 Afslutning v/Keld Olsen, IDA Mechanical.

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål.

Programdetaljer:

Effektiv produktion af brint-baseret på induktiv opvarmning v/ Peter Mortensen, Haldor Topsøe.

Anlæg til fremstilling af brint er ofte meget store, og en af de store udfordringerne er at få skabt en effektiv tilførsel af varme til den katalysator, der holder brintreaktionen i gang. I nærværende projekt er der udviklet en mere fleksibel teknologi baseret på induktionsopvarmning, men der er behov for yderligere udvikling, før processen kan anvendes i kommercielle anlæg.

Alger som råstof til fremtidens bioraffinaderi, v/ Anne-Belinda Bjerre, Teknologisk Institut

Alger kan bruges til produktion af både brændstof og en lang række højværdiprodukter, men der er også udfordringer, viser et stort projekt støttet af Innovationsfonden. Den kemiske sammensætning af algerne varierer meget, og der er behov for at udvikle nye højværdiprodukter for at forbedre økonomien.

Gennem MAB3-projektet har forskerne erfaret, at den kemiske sammensætning af algerne kan variere meget.Det afhænger blandt andet af den konkrete lokalitet, og hvornår algerne er høstet, og det kan blive en udfordring, når der skal etableres anlæg i industriel skala.

En anden udfordring er økonomien. Her er der behov for at optimere dyrkning- og høstmetoderne, ligesom det er vigtigt at fokusere på, hvordan algerne bedst kan bruges til forskellige højværdiprodukter. 

MycoFuelChem – nye veje for produktion af biobrændstoffer og biokemikalier v/ Hinrich Uellendahl , Aalborg Universitet.

I MycoFuelChem-projektet har forskere ved Aalborg Universitet i samarbejde med DTU, Washington State University, Novozymes og Solum opnået banebrydende ny viden, som kan føre til nye veje for produktion af jetfuel og højværdige kemikalier.

MycoFuelChem er et projekt under Innovationsfonden, som undersøger muligheden for at producere biokemikalier og biobrændstof direkte fra biomasse i målrettede “cellefabrikker” (se figuren i højre spalte). Projektet er under afslutning, og har opnået en række banebrydende resulter og publikationer foruden uddannelse af fem ph.d.-studerende.

Effektiv forbehandling af biomasse til bioethanol v/ Robert Madsen, DTU Kemi.

Ny viden om centrale enzymer skal være med til at sikre en optimal udnyttelse af de biomasser, som invendes til produktion af 2G-bioethanol. 

Nedbrydningen af biomasse foregår ved enzymatiske reaktioner, der er grundpillen i produktion af 2G-bioethanol.For at kunne udnytte biomasse optimalt er det afgørende, at de enzymatiske reaktioner bliver videreudviklet, hvilket kræver ny viden om tre centrale enzymer: glykosyltransferaser (GT), glykosylhydrolaser (GH) og transglykosylaser(GTH).

Arrangementet udbydes i samarbejde med Region Hovedstaden, CEICAD projektet og Energiforum Danmark.

Det er gratis at deltage dog opkræves et gebyr på DKK 200,-, dersom evt. afmelding ikke sker inden 3. dage før afholdelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 18. april 2017

Kl. 16:45 - 20:30


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

200 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

200 kr.

Tilmeldingsfrist

14. april 2017 - kl. 14:00


Antal pladser

60


Ledige pladser

13


Arrangementsnr.

321584


Arrangør

IDA Mechanical Sjælland


Medarrangører

IDA Elteknik

IDA Energi

IDA Grøn Teknologi

IDA Kemi

IDA Mechanical

IDA Mechanical København

IDA Mechanical Nordsjælland

IDA Proces

IDA Sjælland