Arrangement

Ulandsfagligt Selskabs generalforsamling

OBS! Bemærk ændret tidsrum idet udviklingsminister ikke længere deltager.

Torsdag d. 20. februar 2014

Kl. 16:00 - 17:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Ulandsfagligt selskabs årlige generalforsamling.

Dagsorden

1.     Valg af dirigent

2.     Årsberetning

3.     Forelæggelse af selskabets årsregnskab til godkendelse og decharge

4.     Fremtidigt arbejde i selskabet samt budget for løbende år

5.     Beretning om IDA’s fagtekniske arbejde

6.     Indkomne forslag – der var ved fristens udløb 6. februar indkommet forslag

7.     Valg af to bestyrelsesmedlemmer

8.     Valg af kritisk revisor

9.     Eventuelt

Der gøres gøres der opmærksom på: (1) at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skulle have været bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 6. februar; og (2) der vil være nyvalg af to medlemmer til bestyrelsen idet Nina Wernberg og Anders Serup Rasmussen begge har siddet i to perioder og kan derfor ikke kan genvælges.

Dagsorden iflg. vedtægter kan yderligere findes længere nede på siden som vedhæftet fil.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Torsdag d. 20. februar 2014

Kl. 16:00 - 17:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

19. februar 2014 - kl. 01:00


Antal pladser

80


Ledige pladser

59


Arrangementsnr.

309415


Arrangør

IDA Global Development