Arrangement

Vækst i miljøet – miljø i væksten

Tirsdag d. 21. maj 2013

Kl. 09:00 - 16:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

- rundt om Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger

Der tales meget om, at vi skal have både vækst, bedre miljø og mere natur. Men er det overhovedet muligt på en og samme tid at få gang i økonomien og få et renere vandmiljø og mere plads til en artsrig natur?

Natur- og Landbrugskommissionen er kommet med sine anbefalinger til, hvordan der kan sættes skub både i landbrugets vækst og i natur- og miljøindsatsen.

IDA inviterer til konference, hvor kommissionens anbefalinger sættes under lup. Kan anbefalingerne få den ønskede natur- og miljøeffekt, hvis de realiseres? Viser de vejen frem til en grøn omstilling i landbruget? Eller er der fagligt og økonomisk for stort et gab til at realisere dem? Og hvordan er anbefalingerne modtaget af erhvervet, de grønne organisationer og af offentligheden? 
 
Natur- og Landbrugskommissionen blev nedsat af regeringen i foråret 2012 på baggrund af regeringsgrundlaget ’Et Danmark der står sammen’ fra oktober 2011. Kommissionens offentliggjorde sine anbefalinger den 18. april 2013.

Kommissionen har haft til opgave at komme med anbefalinger til løsning af landbrugets strukturelle og økonomiske og miljømæssige udfordringer. Herunder hvordan landbrugserhvervet kan bidrage til klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen.

Kommissionen har bestået af 12 uafhængige medlemmer med tidligere MF for SF, Jørn Jespersen som formand.

Læs om kommissionen og se dens anbefalinger: www.naturoglandbrug.dk

Konferencen indledes med en gennemgang af kommissionens anbefalinger. Formiddagens program rummer en række faglige eksperters analyser af anbefalingerne. Eftermiddagens program byder på kritiske oplæg om anbefalingerne og debat.

Konferencen efterlader god tid til at kommentere oplæggene og spørge ind til oplægsholdernes analyser og kommentarer samt ikke mindst at deltage i en debat om kommissionens anbefalinger.

Program  (foreløbigt)

09.00 – 09.30 Ankomst og kaffe

09.30 – 09.40 Velkomst v/Claus Torp, IDAmiljø

09.40 – 10.00 Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger
Kommissionens anbefalinger til fremtidens forvaltning af natur og vandmiljø og jordbrugets bidrag til indsatsen samt mulighederne for vækst.
v/Mette Wier, professor, medlem af Natur- og Landbrugskommissionen

10.00 – 10.10 Spørgsmål og kommentarer

10.10 – 10.30 Næringsstofbelastningen af vandmiljøet skal ned. Hvad er effekten af
kommissionens anbefalinger?
Zoom på kommissionens anbefalinger til model for fremtidens
regulering af næringsstofudvaskningen til vandmiljøet og analyse af deres mulige effekter på næringsstofudvaskningen til vandmiljøet
v/Poul Nordemann, chefkonsulent, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

10.30 – 10.40 Spørgsmål og kommentarer

10.40 – 11.00 Landbrugets økonomiske udfordringer skal afhjælpes.
Hvad er effekten af kommissionens anbefalinger?
Rundt om kommissionens anbefalinger til landbrugets bidrag til
natur- og vandmiljøindsatsen og fokus på deres mulige effekter på
erhvervets økonomi
v/Henrik Zobbe, institutleder, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

11.00 – 11.10 Spørgsmål og kommentarer

11.10 – 11.30 Pause

11.30 – 11.50 Der skal være mere plads til natur og dens kvalitet skal højnes.
Hvad er effekten af kommissionens anbefalinger?
Tæt på kommissionens anbefalinger til naturindsatser og analyse af
deres mulige effekter for naturarealernes kvalitet, udbredelse og
biodiversitet.
v/Jesper Fredshavn, forskningschef, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

11.50 – 12.00 Spørgsmål og kommentarer

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 13.20 Kan landbrugserhvervet foretage en grøn omstilling med
kommissionens model til fremtidens regulering?
Shoppingtur 1: Landbrug & Fødevarer lægger anbefalinger i deres
indkøbskurv, som kan realisere grøn omstilling i landbruget og fremme natur- og miljøindsatsen
v/Flemming Nør-Pedersen, direktør, Landbrug og Fødevarer

13.20 – 13.30 Spørgsmålogkommentarer

13.30 – 13.50 Får naturen det bedre med kommissionens model til fremtidens
regulering af jordbrugserhvervet?
Shoppingtur 2: Danmarks Naturfredningsforening lægger anbefalinger
i deres indkøbskurv, som kan realisere en grøn omstilling i landbruget og fremme natur- og miljøindsatsen
v/Susanne Herfelt, vicedirektør, Danmarks Naturfredningsforening

13.50 – 14.00 Spørgsmål og kommentarer

14.00 – 14.30  Pause

14.30 – 14.50 Offentlighedens perspektivpå kommissionens anbefalinger v/Poul Pilgaard Johnsen, journalist, Weekendavisen

14.50 – 15.00 Spørgsmål og kommentarer

15.00 – 15.50 Paneldebat og debat med salen v/oplægsholdere

15.50 – 16.00 Opsamling samt farvel og tak v/Claus Torp

Ordstyrer: Claus Torp, IDAmiljø

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 21. maj 2013

Kl. 09:00 - 16:00


Pris

Arrangør

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

125 kr.

Studiemedlem

125 kr.

Arbejdsledig, medlem

425 kr.

Seniormedlem

425 kr.

Ekstern mødedeltager

1.000 kr.

Medlem

1.000 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

3.000 kr.

Tilmeldingsfrist

17. maj 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

50


Ledige pladser

16


Arrangementsnr.

997282


Arrangør

IDA Miljø