Arrangement

Vandrensning - hvorfor og hvornår?

Vejledning om vandrensning i kombination med pesticider og drikkevand.

IDA Conference, København V

Onsdag d. 02. oktober 2019

Kl. 14:00 - 18:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Flere fund af pesticider i drikkevandet de seneste par år har skabt debat om beskyttelsen af vores grundvand er tilstrækkelig, om borgerne kan have tillid til det danske drikkevand eller om der fx i større omfang skal anvendes teknologier til vandrensning. Diskussionen har særligt haft fokus på, om der skal etableres Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO), og om der med de nye teknikker skal foretages ”massescreeninger” af grundvand og drikkevand.

Vi vil på dette møde vende disse udfordringer.Dansk vandforsyning er under forandring – i dansk regi er nye metoder og teknologier taget i brug for at sikre den gode kvalitet og drikkevandsressourcen. På dagen kommer vi ind på hvad der kan gøres og hvordan det gøres

Program:

13.30-14.00 Registrering og kaffe

14.00-14.05 Velkomst v Mads/Vibeke, IDA Miljø

14.04-14.30 Status på opfølgningen af pesticidaftalen – herunder vejledningen og massescreeningerne af pesticider i grundvand. v/Rasmus Moes, MST

14.30-15.00 Holdninger til vandrensning, v/Claus Vangsgaard fra DANVA

15.00-15.30 Kaffe/te pause

15.30-16.00 Forsyningernes udfordringer omkring rensning for pesticider - Case Ledøje vandforsyning" v/Christian Rosen Balder, KRÜGER A/S

16.30-17.00 HOFOR's udfordringer med 'nye' pesticidrester: DMS og desphenyl chloridazon v/Hanne Møller Jensen, HOFOR

17.00-17.30 Hvorfor er rensning af drikkevandet den rigtige løsning? v/professor Hans-Jørgen Albrechtsen, DTU miljø

Diskussion til kl 18.00

Kl 18.00 Sandwich


 

Praktisk Info

Hvor

IDA Conference

Kalvebod Brygge 31

1780 København V


Hvornår

Onsdag d. 02. oktober 2019

Kl. 14:00 - 18:00


Pris

Studiemedlem

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

75 kr.

Ledig

125 kr.

Seniormedlem

250 kr.

Firmamedlem

350 kr.

Medlem af arrangør

350 kr.

Medlem

350 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

700 kr.

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 01. oktober 2019

Kl. 23:59


Antal pladser

40


Ledige pladser

0

Arrangementsnr.

332583


Arrangør

IDA Miljø