Arrangement

Vandselskaberne og kommunerne

Aarhus V

Tirsdag d. 22. november 2011

Kl. 14:30 - 19:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Vandselskaberne og kommunerne – 5 år efter reformering af vandområdet

 

Vandsektoren er blevet godt og grundigt reformeret de sidste 5 år. VK-regeringens udspil ’Grøn markedsøkonomi – mere miljø for pengene’ fra april 2003 var startskuddet til det såkaldte ”Serviceeftersyn af vandsektoren”, som udmundede i en aftale mellem regeringen og de fleste øvrige partier om en mere effektiv vandsektor, idet der vurderedes at være et besparelsespotentiale på i størrelsesordenen 1 mia. kr.

 

Aftalen indeholdt bl.a. krav om deltagelse i benchmarking, selskabsgørelse af forsyninger for en klar adskillelse af myndighed og drift, ændret regnskabsaflæggelse og prisloftregulering.

 

Aftalen blev udmøntet med Vandsektorloven (lov nr. 469/12-06-2009), som efter sin formålsparagraf skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

 

I samme periode gennemførtes kommunalreformen, hvor 14 amter afløstes af 5 regioner. Kommunerne overtog i 2007 de fleste myndighedsopgaver på vand- og naturområdet fra amterne.

 

Hvordan går det så? Er priserne faldet? Er forsyningerne blevet mere effektive? Hvordan har kommunerne og staten videreført amternes opgaver? Er miljøforvaltningen blevet mere effektiv? Får vi samlet set mere miljø og natur for pengene? Er der penge til at beskytte drikkevandet mod forurening med pesticider og nitrat? Hvor halter lovgivningen? Skal vi have en samlet vandforsynings- og spildevandsplanlægning – og lovgivning? Hvordan er samspillet mellem forsyninger og kommunen? Kan vi tackle de nye udfordringer med klimatilpasning? og hvordan kan fremtiden se ud?

 

Program


14.30-14.45 Velkomst og historiks rids v/Paul Chr. Erichsen, Aarhus Kommune og Inge Halkjær Jensen, Aarhus Vand
14.45-15.15 Vandforvaltningens rammer – Vandplan og anden planlægning v/Gunnar Larsen, Naturstyrelsen Odense
15.15-15.45 Vandselskabernes rammer – Lovgivning og lokale miljømål v/ Filip Sundram, Forsyningssekretariatet
15.45-16.15 Vandselskabernes mål og interesser v/Lars Schrøder, Aarhus Vand
16.15-16.45 Kommunernes mål og interesser v/Mogens Bjørn Nielsen, Aarhus Kommune


16.45-17.15 Pause

 

17.15-17.45 Fremtidens vandsektor v/Claus Homann, DANVA-udvalg
17.45-18.15 Hvordan kan man agere inden for rammerne v/Anders Bækgaard, VandCenterSyd

18.15-18.45 Let anretning 
 

 

 

Praktisk Info

Hvor

Aarhus Vand

Bautavej 1

8210 Aarhus V


Hvornår

Tirsdag d. 22. november 2011

Kl. 14:30 - 19:00


Pris

Arrangør

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Arbejdsledig, medlem

75 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

75 kr.

Seniormedlem

75 kr.

Studiemedlem

75 kr.

Ekstern mødedeltager

350 kr.

Medlem

350 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.350 kr.

Tilmeldingsfrist

16. november 2011 - kl. 00:00


Antal pladser

73


Ledige pladser

0


Arrangementsnr.

123971


Arrangør

IDA Miljø