Arrangement

Vandtætning af bygningskonstruktioner

Onsdag d. 14. november 2012

Kl. 19:00 - 21:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

 

Herved indbydes alle interesserede til foredragsarrangement om

 

Vandtætning af bygningskonstruktioner

 

Der afholdes medlemsmøde d. 14. november 2012 kl. 19.00 – 21.00

Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge, København

 

 

Vand volder vanskeligheder.

Det har vi siden ”læresætningen” blev lanceret for mere end 30 år siden gentagne gange måtte sande. Selskabet vil behandle emnet vandtætning ved to indlæg hvor der bliver mulighed for at drøfte skader, mangler og løsninger på de udfordringer der er i forbindelse med vandindtrængning.

 

Gennemgang af løsningsmodeller.

Direktør Tommy Bunch-Nielsen (TBN), Bygge- og Miljøteknik vil gennemgå løsninger og metoder til tætning af konstruktioner som permanent eller periodisk udsættes for regnvand, vandtryk i jord eller grundvand.

Løsninger og metoder spænder vidt, men er der løsninger som gentagne gange viser sig utilstrækkelige og derfor bør forkastes?

 

Et eksempel til efterfølgelse?

Chefrådgiver Jens Brandt (JBR), Rambøll vil gennemgå en sag om vandtætning af en større P-kælder i København, som er undersøgt, gennemgået et Syn og Skøn, og endelig repareret med henblik på at opnå en levetid på 100. Det aktuelle tilfælde er en kælder på ca. 7.000 m2 som er udsat for et vandtryk på op til 6 m havnevand.

 

 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 14. november 2012

Kl. 19:00 - 21:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ledsager til medlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

13. november 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

50


Ledige pladser

26


Arrangementsnr.

995857


Arrangør

IDA Syn og skøn