Arrangement

Vandværkernes udfordringer med at sikre god vandkvalitet

Debatten om vandkvalitet og beskyttelsen af grundvand er for snæver. En af de største udfordringer er manglende samarbejde mellem vandværker og små vandværker som af forskellige årsager svært ved at fremtidssikre drikkevand af god kvalitet.

København V

Mandag d. 26. november 2018

Kl. 09:00 - 16:00

Fra 125 kr.

 

Beskrivelse

I Danmark har vi ret unik viden om vores grundvandsreserver og hvad vi kan gøre for at sikre rent drikkevand. Statens kortlægning pågår løbende og kommunerne laver indsatsplaner for beskyttelsen af grundvand, men det er et arbejde som i rigtig mange tilfælde kan være spildt arbejde. De mange små vandværker har ikke hverken organisatorisk, fagligt eller økonomisk ressourcerne til at gennemføre en tilstrækkelig indsatser for beskyttelse af grundvandet.

I store områder af landet er det små vandværker, som forsyner borgerne med drikkevand. Det har fordele, men også ulemper. Det sidste især fordi de små vandværker har svært ved at sikre beskyttelsen af grundvandet, når det er nødvendigt. Robuste vandværker og/eller -samarbejder har som minimum god administration, godt teknisk anlæg, gode vandressourcer og fornuftig økonomi. Kommunerne bør skabe et overblik over, hvor robust vandforsyningen er i de respektive områder, hvilket kan bruges som katalysator for dialog om fremtidens vandforsyning. Strukturer på tværs af kommunegrænser bør ikke være en udfordring, så det er også en tværgående opgave for kommunerne.

Der er flere processer, som kan lede til strukturændringer og øget samarbejde mellem især de små vandværker.

Det er oplagt at facilitere et samarbejde, hvor vandværkerne inden for et relevant område i et vandsamarbejde på fx. 5–10 vandværker, går sammen om at løse udfordringerne. På sådanne strukturmøder bør følgende diskuteres: nødforbindelser, sammenlægning, grundvandsbeskyttelse, vandkvalitet, administrative opgaver og forsyningsområder. Kommunerne kan og bør stille krav om at indgå i sådanne samarbejder, såfremt det ikke sker frivilligt.

Det er også oplagt at se på oprettelse af en vandfond i den fremtidige beskyttelse af grundvandsressourcerne. I flere kommuner er der lavet en solidarisk vandfond, hvor vandværkerne indbetaler et beløb pr. m3 af samme størrelsesorden som fx afgiften til grundvandskortlægning og kommunal indsatsplanlægning (i dag 19 ører pr. m3). Formålet er at alle bidrager til den fremtidige beskyttelse.

Fremtidens robuste vandforsyning er det vi drøfter på dette møde som arrangeres i fællesskab af IDA Miljø og KTC.

Program

9.00-9.30 registrering og morgenbuffet

9.30-9.40 Indledning ved v. Flemming L. S. og Helle Hegelund, IDA Miljø
Ingen overordnet strategi

9.40-10.20 Det danske koncept for grundvandsbeskyttelse v. Per Schriver, Miljøstyrelsen Nordjylland

10.20-10.50 Hvordan definerer vi ”rent”? v. Nina Cedergreen, KU
Baggrunden for grænseværdisætning af kemikalier i drikkevand og et kort kik på cocktail-effekter af stoffer der kan findes i drikkevand. Hvilke stoffer bidrager mest til den samlede risiko?

10.50-11.20 Hvad betyder de nye fund af pesticider for den danske model for grundvandsbeskyttelsen? Walter Brüsch, Danmarks naturfredningsforening

11.20-11.50 Brancheforeningen giver et bud på løsninger og udfordringer, herunder konkrete eksempler på modeller for samarbejde v. Mette Klitgaard & Robert Jensen, Dansk Vandværker

11.50-12.15 Formiddagspanel

12.15-13.00 Frokost

13.00-13.30 En kommunal model for arbejde med struktur og beskyttelse v. Morten Hundahl, KTC/Syddjurs Kommune

13.30-14.00 Hvad skal der til for at vandværkerne kan sikre rent drikkevand i fremtiden, Peter Petersen, Oksbøl Sogns vandforsyning på Als

14.00-14.15 Kaffepause

14.15-14.45 Hvorfor og hvordan samarbejder vandværkerne om forsyningssikkerhed og grundvandsbeskyttelse v. Louise Appel Bjergbæk, Aalborg Kommune

14.45-15.30 Eftermiddagspanel. Diskussion i plenum - deltagere og indlægsholdere

 

Praktisk Info

Hvor

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V


Hvornår

Mandag d. 26. november 2018

Kl. 09:00 - 16:00


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

125 kr.

Studiemedlem

125 kr.

Ledig

450 kr.

Seniormedlem

450 kr.

Firmamedlem

700 kr.

Medlem af arrangør

700 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

1.000 kr.

Medlem

1.000 kr.

Tilmeldingsfrist

25. november 2018 - kl. 23:59


Antal pladser

40


Ledige pladser

0


Arrangementsnr.

327885


Arrangør

IDA Miljø